EN

allege {adjektiv}

volume_up
The ruinous fines being demanded on account of alleged tax evasion are disproportionate and are tantamount to censorship of the media.
De ruinerande böter som krävs med hänvisning till påstådd skatteflykt är oproportionerliga och liktydiga med mediecensur.
Slovakia was mentioned a few months ago in connection with the Roma – alleged forced sterilisations of Roma women.
Slovakien nämndes för några månader sedan i anslutning till romerna – påstådd tvångssterilisering av romska kvinnor.
The excuse of the alleged plot of a coup d'état, implying some Russian influence, is highly controversial to say the least.
Förevändningen om en påstådd statskupp, med antydningar om visst ryskt inflytande, är minst sagt mycket kontroversiell.

Användningsexempel för "allege" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEnvironmentalists allege that the regulation was written to suit industry.
Miljöaktivisterna påstår att förordningen har utarbetats för att passa industrin.
EnglishIt is a mockery for the government to allege it has everything under control.
Det är ett hån, om regeringen påstår att den har allt under kontroll.
EnglishFor a long time we have adopted a foreign policy which we allege is based on moral rules.
Sedan en tid tillbaka har vi en utrikespolitik som vi hävdar grundar sig på moralregler.
EnglishMr Martin, you continue to allege the unscrupulous claiming of expenses.
I era anklagelser om detta skrupelfria uppträdande pekades jag ut.
EnglishMr Martin, you continue to allege the unscrupulous claiming of expenses.
Herr Martin! Ni fortsätter att framföra anklagelser om ett skrupelbefriat utnyttjande av ersättningar.
EnglishHas Europe been 'absent ', as some people allege?
Har Europa i det här sammanhanget varit " frånvarande ", som vissa hävdar?
EnglishHas Europe been 'absent' , as some people allege?
Har Europa i det här sammanhanget varit "frånvarande", som vissa hävdar?
EnglishMedia reports allege that the EU has provided the Turkish army with funding to the tune of EUR 13 million.
Enligt uppgifter i medierna har EU finansierat den turkiska armén på Cypern med 13 miljoner euro.
EnglishThey allege that this has been imported at dumped prices and that it is damaging their legitimate business.
De hävdar att den har importerats till dumpade priser och att det skadar deras legitima verksamhet.
EnglishHe cannot allege that he was unaware of what he was doing.
Han kan inte hävda att han inte visste vad han gjorde.
EnglishThey allege that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is guided by politics rather than by science.
De hävdar att FN:s panel för klimatförändringar (IPCC) styrs av politik snarare än vetenskap.
EnglishSome people allege that the prisoners have been tortured.
Vissa människor påstår att fångarna har torterats.
EnglishHe has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
Han har alltid talat för självständighet i Tibet, snarare än att föra separatisternas talan, som kineserna påstår.
EnglishHe appears to allege parliamentary obstruction to requests for waiver of immunity where no such requests have been made to Parliament.
Han tycks påstå att parlamentarisk förhalning äger rum till följd av begäranden om upphävande av immunitet, när inga sådana begäranden har inkommit till parlamentet.
EnglishIt is superficially attractive always to allege that legislation which was agreed in a previous circumstance would not be approved were it to be before a political institution currently.
På ytan är det lockande att tillstå att lagstiftning som godkänts vid ett tidigare tillfälle inte skulle ha godkänts inför en politisk institution i dag.

"alleged gang" på svenska

alleged gang
Swedish
  • påstådda gäng
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "allege":

allege
English
allegation
English
alleged