"to allay" - Svensk översättning

EN

"to allay" på svenska

EN to allay
volume_up
[allayed|allayed] {verb}

In this context, can the Council allay the European Parliament's concerns about:
Kan rådet i detta hänseende stilla Europaparlamentets oro vad beträffar:
Detta kommer att stilla farhågorna hos många jordbrukare.
Although I am concerned about the proposal's implementation on two scores, Commissioner Borg may be able to respond and allay my concern in this connection.
Men kommissionsledamot Joe Borg kan kanske besvara mina frågor och stilla min oro.
At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.
Samtidigt försökte jag dämpa den rädsla och oro som många människor kände.
I can perhaps try to allay the honourable Member's fears.
Jag kan kanske försöka dämpa den ärade ledamotens oro.
Obviously, I would wish to allay Members ' concern.
Självklart vill jag dämpa ledamöternas oro.
We have to allay these fears and the Commission has indeed done so in its communication.
Vi måste mildra denna oro, och kommissionen har verkligen gjort det i sitt meddelande.
What can you say to reassure us and allay our concerns? "
Vad kan ni säga för att lugna oss eller för att mildra den oro vi känner?
What can you say to reassure us and allay our concerns?"
Vad kan ni säga för att lugna oss eller för att mildra den oro vi känner?"
to allay

Användningsexempel för "to allay" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt has considered a number of options which may allay the concerns expressed.
Vi har undersökt några alternativ som skulle kunna bemöta den oro som har framförts.
EnglishI would be most grateful to you, Commissioner, if, today, you could allay my concerns.
Jag skulle vara tacksam, fru kommissionär, om ni redan i dag ville skingra min oro.
EnglishWe must also strengthen consumer health production to allay people's concerns.
Dessutom måste skyddet för konsumenternas hälsa förstärkas för att svara mot medborgarnas oro.
EnglishWe must work resolutely and systematically to allay those fears.
Dessa farhågor måste vi bemöta på ett beslutsamt och konsekvent sätt.
EnglishSymbolic acts are all very well, of course, but by themselves they serve only to allay our consciences.
Symboliska handlingar i all ära men det enda de kan uträtta är att lugna våra samveten.
EnglishWe have to be able to allay such fears by increasing the amount of relevant information we provide.
Sådana farhågor måste vi kunna ta udden av genom att tillhandahålla mer relevant information.
EnglishThe statistics for the year 2000, with which Commissioner Barnier is familiar, do nothing to allay our fears.
Uppgifterna om år 2000, som kommissionär Barnier känner väl till, är inte lugnande.
EnglishWe must do everything we can to allay consumer fears.
Vi måste satsa allt på detta, så att vi inte fortsätter att göra konsumenterna osäkra.
EnglishThe success of the euro is not enough to allay those concerns.
Framgången med euron räcker inte för att skingra denna oro.
EnglishUnfortunately, Commissioner, and this is not your fault, this is a matter on which you cannot allay our fears.
Tyvärr, herr kommissionär, och det är inte ert fel, är detta en fråga där ni inte kan lugna oss.
EnglishThe only way for the Commission to allay such suspicions is to come forward with the relevant documentation.
Enda sättet för kommissionen att nu rentvå sig från dessa misstankar är att lägga papperna på bordet.
EnglishNevertheless, we must consider how to allay the fears that this changing world holds for many citizens.
Vi måste dock fundera över hur vi kan skingra den oro som många medborgare känner över denna föränderliga värld.
EnglishI think we can allay people's fears here.
Jag tror man här kan undanröja rädslan, man får inte skrämmas.
EnglishOn one or two points, I cannot allay your concerns, because we do not agree, as is sometimes the case.
På en eller två punkter har jag inte möjlighet att bemöta er oro, eftersom vi inte är överens, vilket ibland händer.
EnglishWe are therefore of the opinion that the amendment helps to allay the fears of those concerned about the lack of profitability.
Därför anser vi att ändringsförslaget bidrar till att lugna de som oroar sig för dålig lönsamhet.
EnglishIt remains to be seen whether you can allay their fears.
EnglishI wonder if you could just tell us how much food we import from Japan, so that we can allay some public fears in that regard.
Jag undrar om du kan berätta hur mycket mat vi importerar från Japan, så att vi kan lindra medborgarnas oro.
EnglishI would echo what my colleague Mr De Rossa has said about the need for a public record in order to allay worries.
Förbindelserna mellan kyrka och stat har fyllt en viktig funktion i historien när det gäller västvärldens författningsrätt.
EnglishThis attempt does not allay any of our concerns about copyright or about the protection of privacy on the Internet.
Detta försök dämpar inte på något sätt våra farhågor kring upphovsrättsfrågorna eller skyddet för privatuppgifter på Internet.
EnglishThe new vaccine will be an 'inactivated' jab and will allay farmers' fears over the traditional 'live' vaccines.
Det nya vaccinet kommer att vara en ”inaktiverad” injektion som kan minska jordbrukarnas oro för traditionella ”levande” vacciner.