"Allah" - Svensk översättning

EN

"Allah" på svenska

SV
SV

"Allah" på engelska

EN
EN

Allah {egennamn}

volume_up
1. religion
Allah
Kvinnor och barn, tacka Allah.
We will give Allah the opportunity to grant us one of the two mercies, victory or martyrdom'.
Vi kommer att ge Allah chansen att ge oss en av de två barmhärtigheterna, seger och martyrskap.”
Det är Allah`s lag.
SV

Allah {egennamn}

volume_up
1. religion
Allah
Ladies and children, Allah be praised.
Vi kommer att ge Allah chansen att ge oss en av de två barmhärtigheterna, seger och martyrskap.”
We will give Allah the opportunity to grant us one of the two mercies, victory or martyrdom'.
It is Allah's justice.

Användningsexempel för "Allah" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe infidels fired at the oil fields and they lid up like the eyes of Allah.
De otrogna sköt ner i oljefälten som lyste upp som Allahs ögon.
EnglishWe will give Allah the opportunity to grant us one of the two mercies, victory or martyrdom'.
Vi kommer att ge Allah chansen att ge oss en av de två barmhärtigheterna, seger och martyrskap.”
EnglishThe party of Allah is simply not mentioned.
EnglishLadies and children, Allah be praised.
EnglishWell, it may already have occurred to you that Islam means "surrender," or "submission of self-interest to the will of Allah."
Alltså, det kanske redan har slagit er att islam betyder "underkastelse" eller "att underordna sina egna intressen Guds vilja."
EnglishThe attacks have been carried out in response to a court decision to allow the word ‘Allah’ to be used as a translation of the word ‘God’ in Christian publications.
Detta är en reaktion på en dom enligt vilken ordet ”Gud” får översättas med ”Allah” i kristna publikationer.
EnglishThe acts of vandalism against churches in Malaysia following a High Court ruling on the use of the word 'Allah' give rise to serious concerns.
Vandalismen mot kyrkor i Malaysia efter ett beslut från högsta domstolen om användningen av ordet ”Allah” inger allvarliga farhågor.
EnglishThe Malaysian Prime Minister's statements about using the name of Allah triggered a show of public discontent targeted at Christian communities.
Uttalanden från Malaysias premiärminister om att använda Allahs namn utlöste en våg av allmänt missnöje riktat mot kristna samfund.
EnglishIt is Allah's justice.
EnglishIn Malaysia, it is the name Allah that the Christian and Muslim communities argue about, a dispute that results in the ransacking and pillaging of churches.
I Malaysia är det namnet Allah som kristna och muslimer är oense om, en konflikt som leder till att kyrkor genomsöks och plundras.
EnglishChristians and Muslims have previously lived together in peace, and now soldiers arrive spreading hatred, violence and death in the name of Allah and God.
Kristna och muslimer har tidigare levt tillsammans i fred, och så kommer krigare som i Allahs och Guds namn sprider hat, våld och död.
English'Allah akbar' was a slogan which was often heard during the protests.
Många av dem som protesterar söker inte demokrati utan införande av sharia. ”Allah akbar” var ett slagord som ofta hördes under protesterna.
EnglishOnly a few days ago in my country, a magistrate specialising in combating terrorism - Gerardo D'Ambrosio - condemned the presence of between 1500 and 2000 warriors of Allah in our country alone.
I mitt hemland påtalade för ett par dagar sedan en domare som är specialiserad på terroristbekämpning, doktor D'Ambrosio, närvaron av 1500-2000 av Allahs krigare enbart i Italien.
EnglishOnly a few days ago in my country, a magistrate specialising in combating terrorism - Gerardo D'Ambrosio - condemned the presence of between 1500 and 2000 warriors of Allah in our country alone.
I mitt hemland påtalade för ett par dagar sedan en domare som är specialiserad på terroristbekämpning, doktor D ' Ambrosio, närvaron av 1500-2000 av Allahs krigare enbart i Italien.