"all year" - Svensk översättning

EN

"all year" på svenska

volume_up
all year {adv.} [exempel]
EN

all year {adverb} [exempel]

volume_up
all year
And he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
Och inte bara på hösten, han ville ha det hela året.
'When I was 17 my schoolmates laughed at me all year because I looked like an 11-year-old.
”När jag var 17 skrattade mina klasskompisar åt mig hela året eftersom jag såg ut som en elvaåring.
Under hela året har vi hållit fast vid detta.

Användningsexempel för "all year" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn Wales, my own constituency, half of all fifteen-year-olds drink beer every week.
I min egen valkrets i Wales dricker hälften av alla femtonåringar öl varje vecka.
EnglishFish are migratory: they do not stay in one place all the time, year after year.
Fisk flyttar på sig: De stannar inte på samma plats hela tiden, år efter år.
EnglishBillions of dollars are spent every year, all over the globe, on these charlatans.
Miljarder dollar spenderas varje år, över hela världen, på dessa luredrejare.
EnglishMost of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding.
Framför allt välkomnar jag årets föresats att göra koden lagligt bindande.
EnglishI am pleased that all 10-year olds in Scottish schools are learning a foreign language.
Jag är glad över att skotska tioåringar lär sig ett främmande språk i skolan.
EnglishAfter all, this year's budget includes EUR 2.4 billion for the olive oil sector.
Det rör sig faktiskt om 2,4 miljarder euro som har anslagits för olivoljan i budgeten i år.
EnglishThe ten Member States that joined last year all had referendums in their countries.
De tio medlemsstater som gick med förra året hade alla folkomröstningar.
EnglishThis year all the quotas and duties for WTO countries must be completely phased out.
I år skall alla kvoter och tullar för WTO-länderna vara helt avvecklade.
EnglishEuropol comes into being next year in all probability, and will be able to start its work.
Europol kommer förmodligen igång nästa år och kommer att kunna ta upp sitt arbete.
EnglishChina executes more people every year than all the other countries in the world put together.
Kina avrättar årligen fler människor än övriga länder i världen sammantagna.
EnglishFirst of all the 50-year partnership between the European states is a reason to celebrate.
För det första är det 50-åriga partnerskapet mellan Europas stater en anledning att fira.
EnglishIn Great Britain, 42.5% of all 15 year-old boys have used cannabis.
I Storbritannien har 42,5 procent av alla 15-åriga pojkar använt hasch.
English“We should try and keep the weight we had as 20-year-olds all our lives.
– Den vikt man har som 20-åring ska man försöka behålla livet ut.
EnglishAfter all, we spent all of last year, 2010, dealing with questions of poverty.
Vi höll trots allt på med fattigdomsfrågor hela förra året.
EnglishFrom next year onwards, all recipients of agricultural support will be disclosed on the Internet.
Från och med nästa år kommer alla mottagare av jordbruksstöd att redovisas på Internet.
EnglishLast year, all Member States agreed to back the second European alcohol action plan drafted by the WHO.
Det är också i linje med Europeiska unionens löfte till Världshälsoorganisationen.
EnglishBy the year 2000 all Member States of the Union will have their own City of Culture year planned.
Fram till år 2000 har samtliga unionens medlemsländer fått sitt eget kulturhuvudstadsår.
EnglishUsing condoms is like having to follow a diet all year round; sometimes, you want to give in.
Att använda kondom är som att tvingas följa samma diet året om. Ibland frestas du att ge upp.
EnglishThis year all the quotas and duties for WTO countries must be completely phased out.
Antalet ansökningar om importlicenser från Kina har ökat.
EnglishI am sure that you are counting on the ratification of the Lisbon Treaty in all countries this year.
Jag är säker på att ni räknar med att alla länder ska ratificera Lissabonfördraget i år.

Liknande översättningar för "all year" på svenska

year substantiv
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish