"all week" - Svensk översättning

EN

"all week" på svenska

EN

all week {adverb}

volume_up
He said he's at the Riot House all week, and for you to call him.
Han sa att han är på Riot House hela veckan, och att du ska ringa.
In fact, I've been interviewing help all week.
Faktum är att jag har haft intervjuer hela veckan.
Detta matades Europa med hela veckan.

Användningsexempel för "all week" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBehind all this week's self-congratulation, that remains the real truth.
Detta är den verkliga sanningen, trots all självbelåtenhet denna vecka.
EnglishAfter all, we all spent last week in discussions with trade unionists.
Vi diskuterade ju alla med de fackliga företrädarna i förra veckan.
EnglishThis week, all sense of time has been suspended, pending the election results.
Denna vecka handlar det om resultaten från valurnorna.
EnglishHe said he's at the Riot House all week, and for you to call him.
Han sa att han är på Riot House hela veckan, och att du ska ringa.
EnglishLast week we all said we respected the Irish vote, but we are not respecting it.
Förra veckan sa vi alla att vi respekterade resultatet av den irländska folkomröstningen, men det gör vi inte.
EnglishI would like to take the opportunity to extend my best wishes to you all for the three-week break.
Jag vill passa på att önska er ett trevligt treveckorsuppehåll.
EnglishLast week, we all rededicated ourselves to the Constitution, and acknowledged its value and importance.
Förra veckan visade vi åter vår hängivenhet för konstitutionen och erkände dess värde och vikt.
EnglishI know it is available in all the languages this week.
Jag vet att den finns tillgänglig på samtliga språk den här veckan.
EnglishI fully support the CERCAS report as a meaningful step towards a 48-hour working week in all 25 member states, from 2010.
. – Jag avstod i omröstningen om Cercasbetänkandet om översyn av arbetstidsdirektivet.
English   Ladies and gentlemen, last week we all learnt of the sad news of the death of Pope John Paul II.
   Mina damer och herrar! Förra veckan nåddes vi av den sorgliga nyheten att påven Johannes Paulus II avlidit.
EnglishThey prefer drivers on the road who can be called on at any time of the day or night, all through the week.
I fråga om vägtransporter föredrar de att chaufförerna kan sättas in när som helst på dygnet, under hela veckan.
EnglishThe first is that all week we have been hearing people talking about the decision to abolish the Friday sitting.
Det första är att vi hela veckan har hört människor tala om beslutet att avskaffa sammanträdena på fredagar.
EnglishIn fact, I've been interviewing help all week.
Faktum är att jag har haft intervjuer hela veckan.
EnglishThis week, all these years later, the French paper Le Figaro talks of Azerbaijan as the Kuwait of the Caucasus.
Denna vecka, så många år senare, talar den franska tidningen Le Figaro om Azerbajdzjan som det vore Kaukasus Kuwait.
EnglishI feel like we haven't spoken all week.
Det känns som vi inte pratat på hela veckan.
EnglishMr President, next week, all across the world, people will be celebrating the life of Scotland's national poet, Robert Burns.
(EN) Herr talman! Nästa vecka kommer människor över hela världen att fira Skottlands nationalpoet, Robert Burns.
EnglishApplication forms for projects will go out within the next week to all those who have contacted the Commission services.
Ansökningsblanketter för projekt kommer att skickas ut under nästa vecka, till alla dem som kontaktat kommissionens tjänster.
EnglishIt was fed to Europe all week.
EnglishWe've been flying down all week.
EnglishWe worked on that all week.

Liknande översättningar för "all week" på svenska

week substantiv
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish