"all too often" - Svensk översättning

EN

"all too often" på svenska

EN

all too often {adverb}

volume_up
all too often
These are the excuses that are given all too often for extreme incidents.
Det är de ursäkter som alldeles för ofta framförs för obefogade övergrepp.
Yet, all too often these political priorities are invisible in everyday policies.
Ändå så är de här politiska prioriteterna allt för ofta osynliga i vardagspolitiken.
All too often, however, the between the United States and Europe make the headlines.
Allt för ofta blir emellertid mellan Förenta staterna och Europa förstasidesstoff.

Användningsexempel för "all too often" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll too often, women have to accept working conditions that are anything but decent.
Alltför ofta tvingas kvinnor acceptera arbetsvillkor som är allt annat än goda.
EnglishYet, all too often these political priorities are invisible in everyday policies.
Ändå så är de här politiska prioriteterna allt för ofta osynliga i vardagspolitiken.
EnglishAll too often we find ourselves calling for this after a disaster has occurred.
I allt för många fall hör man krav på detta efter det att katastrofen har inträffat.
EnglishAll too often, however, the between the United States and Europe make the headlines.
Allt för ofta blir emellertid mellan Förenta staterna och Europa förstasidesstoff.
EnglishAll too often our fellow citizens see Europe as being too distant or too restrictive.
Medborgarna upplever alltför ofta Europa som alltför avlägset och tvingande.
EnglishAll too often we forget that not just anyone can fly to the United States.
Alltför ofta glömmer vi bort att inte vem som helst får flyga till Förenta staterna.
EnglishWhat he said, that all too often, is that we accept the distance between those two ideas.
Det han sa, att vi alltför ofta accepterar avståndet mellan dessa två koncept.
EnglishAll too often, I have been unable to give a practical and positive answer.
Alltför ofta har jag varit oförmögen att ge ett konkret och positivt svar.
EnglishWhen it comes to everyday practice, however, the reality is all too often different.
Men när det handlar om den praktiska vardagen, så är verkligheten alltför ofta en annan.
EnglishMr President, I have visited Iraq all too often to have any illusions.
Herr talman! Jag har besökt Irak alltför många gånger för att ha några illusioner.
EnglishAll too often, unfortunately, economic interests take precedence over human rights issues.
Mycket ofta sätts tyvärr ekonomiska intressen före de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe have earmarked money for this and then, all too often, lost it again.
Vi har öronmärkt pengar för detta ändamål och sedan, alltför ofta, förlorat dem igen.
EnglishThese are the excuses that are given all too often for extreme incidents.
Det är de ursäkter som alldeles för ofta framförs för obefogade övergrepp.
EnglishThe victims are the real prisoners of terrorism; the perpetrators all too often walk free.
Offren är terrorismens verkliga fångar, gärningsmännen går alltför ofta fria.
EnglishI have heard such hollow phrases all too often, and I do not welcome them.
Jag känner allt för väl till den praktiken och det skulle jag inte vilja.
EnglishHowever, cities have all too often been built mainly as traffic hubs.
Städer har emellertid alltför ofta byggts för att i huvudsak fungera som trafiknav.
EnglishThis report shone the spotlight on an occupational category that is all too often neglected.
Detta betänkande uppmärksammade en yrkeskategori som alldeles för ofta glöms bort.
EnglishUnfortunately this aspect is all too often overshadowed by selfishness and a lack of courage.
Tyvärr överskuggas allt för ofta denna aspekt av själviskhet och brist på mod.
EnglishAll too often, however, the guidelines appear to be empty words that are not followed by action.
Alltför ofta tycks dock riktlinjerna vara tomma ord som inte följs av handling.
EnglishIt is commonly known that tariff reductions all too often only benefit large industrial users.
En sänkning av avgiften kommer oftast bara de stora industrikonsumenterna tillgodo.

Liknande översättningar för "all too often" på svenska

often adverb
too adverb
all pronomen
all adverb
Swedish