"all through" - Svensk översättning

EN

"all through" på svenska

EN

all through {adverb}

volume_up
all through

Användningsexempel för "all through" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMadam President, can I say I abstained on the votes all of the way through on this.
(EN) Fru talman! Jag kan säga att jag lade ned min röst hela vägen i denna fråga.
EnglishWe are all living through a moment which many view as some sort of crisis period.
Vi genomlever alla ett ögonblick som många anser vara en sorts krisperiod.
EnglishWe actually intended to request a separate vote yesterday, but that all fell through.
Vi ville egentligen i går begära separat omröstning, men det hela rann ut i sanden.
EnglishWe all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.
Vi vet alla att spekulanter riktar in sig på euroområdet och euron genom Grekland.
EnglishThese will be the three common themes running through all our cultural actions.
Dessa kommer att vara de tre gemensamma nämnarna för alla våra åtgärder på kulturområdet.
EnglishI do not, however, propose to go through all the provisions in the report in detail.
Jag har dock inte för avsikt att gå igenom betänkandets innehåll i detalj.
EnglishThat situation will be improved through our all obtaining common minimum conditions.
Den situationen förbättras genom att vi alla får gemensamma minimivillkor.
EnglishExchange students from all faculties, please apply through your international co-ordinator.
Utbytesstudenter vid alla fakulteter söker genom sin internationella koordinator.
EnglishThose who smoke continue to smoke through all the alarming warnings that are on the labels.
De som röker fortsätter att göra det trots all märkning med alarmerande varningar.
EnglishAmerica came to know Europe first of all through its power rather than through its ideas.
Amerika lärde känna Europa först och främst genom dess makt och inte genom dess idéer.
EnglishFor that reason we need beef to be labelled all the way through to the shop counter.
Därför behöver vi en märkning av nötkött ända fram till affärsdisken.
EnglishThese are all levels and channels through which this question can be raised.
Allt detta är nivåer och kanaler som denna fråga kan tas upp genom.
EnglishFrankly, I do not think the Council thought that one through at all.
Ärligt talat tror jag inte att rådet alls har övervägt dessa konsekvenser.
EnglishI repeat my example of Iceland, which is not in the euro but which has been through all that.
Jag hänvisar återigen till Island, som inte har euro men gått igenom detta.
EnglishTurkey does not want it, but no one can impose what, for the rest, we all want to vote through.
Turkiet vill inte ha det, men ingen kan driva igenom det som vi alla vill rösta för.
EnglishSo she has to figure out a way to get all these boys through this curriculum -- and girls.
Så hon måste komma på ett sätt att få alla dessa pojkar igenom läroplanen -- och flickor.
EnglishAnd I'm going to play it all the way through and you're going to follow.
Och jag tänker spela det från början till slut och ni ska följa med.
Englishrapid detection of all suspect cases through good surveillance,
Snabb lokalisering av alla förmodade sjukdomsfall genom effektiv övervakning.
EnglishWe have no tradition at all for doing this through, for example, the UN machinery.
På det området har vi över huvud taget ingen tradition i t.ex.
EnglishA lasting peace can be achieved, above all, through a genuine process of reconciliation.
En stabil fred kan uppnås först genom en verklig försoningsprocess.

Liknande översättningar för "all through" på svenska

through preposition
through adverb
through adjektiv
Swedish
all pronomen
all adverb