"all things considered" - Svensk översättning

EN

"all things considered" på svenska

EN

all things considered {adverb}

volume_up
all things considered
As the rapporteur says, all things considered, the result is better than nothing.
Det uppnådda resultatet är som samma föredragande säger när allt kommer omkring bättre än inget.
All things considered, though, we have not really had much success with this.
När allt kommer omkring har vi dock inte haft särskilt stor framgång med detta.
Why am I, all things considered, in favour of it?
Varför stöder jag fonden, när allt kommer omkring?

Användningsexempel för "all things considered" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll things considered, though, we have not really had much success with this.
När allt kommer omkring har vi dock inte haft särskilt stor framgång med detta.
EnglishAll things considered, such Community harmonisation of work permits is not justified.
I det stora hela saknar denna gemensamma harmonisering av arbetstillstånd grund.
EnglishAll things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Jag kommer i slutändan att rösta för den befintliga överenskommelsen i morgon.
EnglishAs the rapporteur says, all things considered, the result is better than nothing.
Det uppnådda resultatet är som samma föredragande säger när allt kommer omkring bättre än inget.
EnglishAll things considered, we must ensure sustainable agriculture with quality products in the EU.
Vi skall på det hela taget garantera ett hållbart jordbruk med kvalitetsvaror i EU.
EnglishI think that, all things considered, Parliament is going a long way in the right direction.
Jag anser att parlamentet går tämligen långt i fråga om det som bör ske.
EnglishSo all things considered, I think this is an important report.
Beaktat i alla sina beståndsdelar således, tycker jag att detta betänkande är viktigt.
EnglishThat is the cheapest and most efficient solution, all things considered.
Det är den billigaste och den mest effektiva lösningen av alla.
EnglishAll things considered, I will be backing the compromise package.
Med allt taget i betraktande kommer jag att stödja kompromisspaketet.
EnglishAll things considered, India has suffered less than expected from the economic crisis in Asia.
På det hela taget så har Indien lidit mindre skador än väntat av den ekonomiska krisen i Asien.
EnglishAll things considered, the reduction of structural commitments is more modest, closer to 6 %.
Med allt detta beaktat, är minskningen av de strukturella åtagandena blygsammare, nära 6 procent.
EnglishAll things considered, however, there remain one or two mixed results.
Sammantaget kvarstår dock ett eller två blandade resultat.
EnglishAll things considered, I am going to recommend, however, that we give discharge in all the areas.
Men på det stora hela tänker jag rekommendera att vi beviljar ansvarsfriskrivning på alla områden.
EnglishI think that, on this point, there has been, all things considered, fairly general agreement in favour of this idea.
Jag anser att det trots allt har funnits ett ganska utbrett stöd för denna tanke.
EnglishAll things considered, we will support the compromise package, but with precious little enthusiasm.
Med allt det här i åtanke kommer vi att stödja kompromisspaketet, fast med väldigt lite entusiasm.
EnglishBut all things considered, the advantages outweigh the disadvantages.
Nackdelarna är dock inte lika stora som fördelarna.
EnglishAll things considered, my group is in favour of starting negotiations with Latvia and Lithuania now.
Efter att ha övervägt allt väljer min grupp att vara för att inleda förhandlingarna med Lettland och Litauen nu.
EnglishAll things considered, however, we cannot say that the opening up of public enterprise capital has been conclusive.
Totalt sett kan man ändå inte säga att öppningen av de offentliga företagens kapital varit avgörande.
EnglishWhy am I, all things considered, in favour of it?
Varför stöder jag fonden, när allt kommer omkring?
EnglishAll things considered, I voted for the proposal.
Efter moget övervägande röstade jag för förslaget.

Liknande översättningar för "all things considered" på svenska

things substantiv
Swedish
considered adjektiv
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish