"all the while" - Svensk översättning

EN

"all the while" på svenska

EN

all the while {adverb}

volume_up
all the while (även: away, all along)
All the while, we are busy making lists of ambitions.
Vi håller hela tiden på att göra listor över ambitioner.
This has been our recommendation all along, while not forgetting the numerous justified criticisms and recommendations.
Detta har hela tiden varit vår rekommendation, samtidigt som man inte får glömma de många berättigade kritikpunkterna och rekommendationerna.
Furthermore, ECHO has all the while been involved in assessing the size of the aid package needed and co-ordinating Union aid so that it gets to where it is needed most right now.
ECHO har också hela tiden varit med och uppskattat hjälpbehovet samt samordnat biståndet dit där det just nu mest behövs.
all the while (även: constantly, still)
all the while (även: constantly, still)

Användningsexempel för "all the while" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishClick on the hyperlink all the while keeping the (Option) (Alt) key pressed.
Möjlighet 1: håll ner Alternativ Alt -tangenten och klicka på hyperlänken.
EnglishBritish jobs for British workers cannot be guaranteed all the while we are inside the EU.
Brittiska jobb till brittiska arbetare kan inte garanteras så länge vi tillhör EU.
EnglishAnd all the while, Stockholm was busy setting specifications for social and education policy!
Men i Stockholm fastslogs utkast som rör social- och utbildningspolitiken!
EnglishAnd all this while hunger prevails in many parts of the world.
Och detta samtidigt som det råder hungersnöd i många delar av världen.
EnglishThe Liberals support this reform, all the while stressing that the burden of taxation must not be increased.
Liberalerna stöder denna reform, under förutsättning att skattebördan inte ökar.
EnglishAll the while they do not do so, the European Union is the loser.
Det är Europeiska unionen som är förloraren tills de gör detta.
EnglishIt would be better to stop all this while we still have the chance.
Det vore bättre att stoppa allt medan det fortfarande är tid.
EnglishThe mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
Maffian var allsmäktig och medborgarna hade inga rättigheter.
EnglishThe Commission is washing its hands of all this, while heading up lots of other programmes that cost a great deal more.
Kommission avsäger sig allt ansvar då den ansvarar för många andra mer kostsamma program.
EnglishAnd all the while, we have been generating more and more wealth.
Och detta medan vi skapar allt större rikedomar.
EnglishAll the while, we are busy making lists of ambitions.
Vi håller hela tiden på att göra listor över ambitioner.
EnglishIn 1970 railways carried almost 20% of all freight, while in 2003 this figure was down to just 7.5%.
Under 1970 gick nästan 20 procent av alla godstransporter på järnväg, medan denna siffra 2003 var nere på bara 7,5 procent.
English"... all the while setting you up to take the fall. "
EnglishAll the while we are spending enormous sums of money on investigating something whose origins we have known about for ages.
Samtidigt ger vi ut jättesummor för att forska fram något som vi egentligen vet sedan länge varifrån det kommer.
EnglishInstead we have seen yet more hot air, on all sides, while the people of Europe walk further and further away from us.
Istället har vi fått lyssna på ännu mer tomt prat från alla håll, medan EU:s befolkning rör sig allt längre bort ifrån oss.
EnglishWe must promote and defend those rights, all the while saying to the people of Austria: our quarrel is not with you.
Vi måste värna om och försvara dessa rättigheter och samtidigt tala om för det österrikiska folket: vårt gräl gäller inte er.
EnglishHow might we administer regional projects by reducing bureaucracy, all the while ensuring that there is adequate financial control and supervision?
Många projekt genomförs tyvärr inte på grund av att byråkratin är dyrare än projektets genomförande i sig.
EnglishThis has been our recommendation all along, while not forgetting the numerous justified criticisms and recommendations.
Detta har hela tiden varit vår rekommendation, samtidigt som man inte får glömma de många berättigade kritikpunkterna och rekommendationerna.
EnglishEvery six months a new generation comes on to the market and all the while the computerization of the whole system is proceeding ever more slowly.
Varje halvår kommer en ny generation ut på marknaden, men datoriseringen av hela denna procedur går allt långsammare.
EnglishAnd all this while the US government welcomes - as it did last week - the Chechen Minister for Foreign Affairs, Mr Akhmadov.
Och allt detta medan det amerikanska utrikesministeriet tar emot Akhmadov, utrikesminister i den tjetjenska regeringen, som det gjorde i förra veckan.

Liknande översättningar för "all the while" på svenska

the artikel
Swedish
while konjunktion
while substantiv
Swedish
all pronomen
all adverb