EN

all the way [exempel]

volume_up
all the way
I wanted to go all the way, all the way down the distillery, starting out with a thousand TEDTalks.
Jag ville gå hela vägen, hela vägen ner till destillationen, utifrån ett tusen TEDTalks.
No wonder the smugglers and traffickers are laughing all the way to the bank.
Inte undra på att smugglare och människohandlare skrattar hela vägen till banken.
We'll take the back roads across Connecticut, all the way to Boston.
Sedan tar vi småvägarna genom Connecticut hela vägen till Boston.

Användningsexempel för "all the way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
EnglishNo wonder the smugglers and traffickers are laughing all the way to the bank.
Inte undra på att smugglare och människohandlare skrattar hela vägen till banken.
EnglishYes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
Ja, låt oss applådera den tjeckiska senaten hela vägen från Strasbourg till Prag!
EnglishWe will protect the fundamental rights of our fellow citizens all the way.
Vi kommer att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter till det yttersta.
EnglishI came all the way out here to your house, just to see you get back on your feet.
Jag kom ända vägen hit för...... att se dig komma upp på fötter igen.
EnglishI trust that the Innovation Union will take us all the way forward towards such a model.
Jag litar på att innovationsunionen kommer att leda oss mot en sådan modell.
EnglishI am very pleased that I made it all the way back from Kiev in order to do so.
Jag är mycket glad att jag hann tillbaka från Kiev för att göra det.
EnglishI had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
Tänk att Greklands kust sträcker sig ända bort till Svarta havet, det hade jag ingen aning om.
EnglishFor that reason we need beef to be labelled all the way through to the shop counter.
Därför behöver vi en märkning av nötkött ända fram till affärsdisken.
EnglishSo, if these principles guide your presidency, we shall be alongside you all the way.
Om dessa principer vägleder ert ordförandeskap kommer vi att vara era trogna bundsförvanter.
EnglishAll the way at the other end, in an alkaline environment, at a pH of 11, life existed.
I andra ändan av pH-skalan, i en basisk miljö- -fanns det också liv.
EnglishDoes the traceability system enable you to follow these toys all the way to their destruction?
Gör spårbarhetssystemet det möjligt för er att följa dessa leksaker tills de förstörs?
EnglishAnd I'm going to play it all the way through and you're going to follow.
Och jag tänker spela det från början till slut och ni ska följa med.
EnglishThis is jobs and opportunity all the way up and down the value chain.
Detta medför arbete och möjligheter hela vägen upp och ner värdekedjan.
English   Mr President, on a point of order, the Minister of Justice of Austria has come all this way.
Detta gäller en ordningsfråga. Den österrikiska justitieministern har kommit ända hit.
EnglishSo is that three hours to get all the way into the middle or just to get up to the top?
Är det tre timmar för att ta sig hela vägen till mitten.. eller bara för att ta sig till toppen?
EnglishSecondly, the Swedish Government is being consulted all the way.
För det andra så förs ständiga förhandlingar med den svenska regeringen.
EnglishIt is not necessarily about having it all one way or the other.
Det handlar inte nödvändigtvis om att allt skall vara på det ena eller det andra sättet.
EnglishWe were behind you all the way, and we were delighted with the successful outcome achieved.
Vi har följt ert äventyr liksom fru Kinnocks och vi har stött er.
EnglishSo, we've been doing this experiment for 15 years, and we see the stars go all the way around.
Vi har hållit på med detta experiment under 15 år, och vi ser stjärnorna gå hela vägen runt.

Synonymer (engelska) till "all the way":

all the way

Liknande översättningar för "all the way" på svenska

the artikel
Swedish
way substantiv
all pronomen