"all the time" - Svensk översättning

EN

"all the time" på svenska

EN

all the time {adverb}

volume_up
all the time (även: always, anyways, ever, forever)
And all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
Och jag som alltid har trott att kommissionären ville försöka frälsa världen!
It is impossible to please all the people all the time; compromises must always be made.
Kompromisser måste alltid till.
Det är förlorat för alltid på havets botten...
all the time
Det säger folk för jämnan.
all the time
all the time
Det säger folk för jämnan.

Användningsexempel för "all the time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
Budgetmyndigheten har tagit all denna tid på sig att frigöra de utlovade medlen.
EnglishYou don't seem to know the difference, the way you shoot up that shit all the time.
Det verkar som du inte kan se skillnaden, så som du skjuter på allt hela tiden.
EnglishFish are migratory: they do not stay in one place all the time, year after year.
Fisk flyttar på sig: De stannar inte på samma plats hela tiden, år efter år.
EnglishAnd gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
Och spelare är villiga att jobba hårt hela tiden, om de får rätt sorts jobb.
EnglishI thank in particular Mr Magri and his officials for being here all this time.
Jag tackar särskilt Magri och hans tjänstemän för att de har varit med oss så länge.
EnglishThe European social model is not the same as others, as we are seeing all the time.
Den europeiska samhällsmodellen liknar inte andra modeller och det ser vi ständigt.
EnglishOur proposals have not led to any significant results during all this time.
Våra förslag har inte lett till några betydande resultat under hela denna tid.
EnglishAnd all that time I thought the Commissioner was out there trying to save the world!
Och jag som alltid har trott att kommissionären ville försöka frälsa världen!
EnglishSo much is being done all the time in the Commission and our departments.
Det är så mycket som uträttas hela tiden i kommissionen och på våra avdelningar.
EnglishI housesit for my sister all the time, it's not like I claim that I own her house.
Jag brukar vakta min systers hus, men jag påstår knappast att jag äger det.
EnglishI mean, he's just like this slug who hangs around the house all the time.
Jag menar, han är precis en sån där slyngel som hänger omkring hemma hela tiden.
EnglishThis is causing us problems all the time in practice; today's debate is proof of that!
Detta ger oss praktiskt taget ständigt problem, dagens debatt är ett bevis på det!
EnglishIt receives over 15,000 calls a year and the number is rising all the time.
Organisationen får ta emot över 15 000 samtal per år och antalet stiger hela tiden.
EnglishWe have millions of people living in poverty, and their number is rising all the time.
Vi har miljontals människor som lever i fattigdom och de bli hela tiden fler.
EnglishIf it did this kind of thing all the time, the rest of us would not have such a problem.
Om parlamentet ägnade hela sin tid åt sådant skulle problemen inte vara så stora.
EnglishIt is impossible to please all the people all the time; compromises must always be made.
Det är omöjligt att göra alla nöjda varje gång. Kompromisser måste alltid till.
EnglishThe reality is that new information technologies are changing all the time.
Verkligheten är den, att de nya informationsteknikerna förändras hela tiden.
EnglishThe value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.
Mervärdet, den kommersiella potentialen hos varje uppkoppling ökar hela tiden.
EnglishWould this not have a better effect than tightening the standards all the time?
Skulle inte ett sådant förfaringssätt var mer effektivt än att ständigt skärpa normerna?
EnglishAll right, now, we need to learn... how to see the blanket truth all the time.
Okej, nu behövervi lära oss... hur man ser den hela sanningen hela tiden.

Synonymer (engelska) till "all the time":

all the time

Liknande översättningar för "all the time" på svenska

the artikel
Swedish
time substantiv
time adverb
Swedish
all pronomen
all adverb