"all-steel" - Svensk översättning

EN

"all-steel" på svenska

EN

all-steel {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "all-steel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAbout 12 % of all steel imports into the European Union come from the Czech Republic.
Ca 12 procent av all stålimport till Europeiska unionen kommer från Tjeckien.
EnglishAll of these countries’ steel industries have been bought with aid from loans from the EBRD and the World Bank
Alla dessa länders industrier har köpts med hjälp av lån från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Världsbanken.
EnglishEntire sectors of industry, such as the pharmaceutical industry, ship building and, above all, the steel industry, are facing new challenges.
Hela industrigrenar står under tiden inför nya utmaningar. Hit hör läkemedelsområdet likaväl som varven och framför allt också stålsektorn.
EnglishLet me tell you that the steel industry as well as the entire precision-engineering and light-engineering industries cannot do anything at all with contaminated steel.
Jag kan tala om för er att det förorenade stålet över huvud taget inte är användbart inom stålindustrin, finmekaniken och fintekniken.
EnglishThe financial expression of this solidarity is the levy on all the coal and steel production of our six countries, made under the treaty and handed over to the High Authority.
Det finansiella uttrycket för denna solidaritet är den avgift som inrättats av fördraget och drivs in av den höga myndigheten från hela kol- och stålproduktionen i våra sex länder.
EnglishI refer above all to coal and steel regions; the steel industries in these countries are absolutely incapable of competing with our own, and the collieries are a potential problem.
Jag tänker framför allt på kol- och stålregionerna. I jämförelse med våra, saknar stålindustrierna i dessa länderna helt och hållet konkurrenskraft, och kolgruvorna är ett latent problem.

Liknande översättningar för "all-steel" på svenska

steel substantiv
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish