"all sorts of things" - Svensk översättning

EN

"all sorts of things" på svenska

EN

all sorts of things [exempel]

volume_up
all sorts of things

Användningsexempel för "all sorts of things" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe experienced all sorts of things that people in African countries are now experiencing.
Vi har erfarenhet av en hel rad saker som befolkningen i afrikanska länder upplever nu.
EnglishAnd now they're making Glow-rabbits and Glow-all-sorts-of-things.
Och nu ska de göra självlysande kaniner och få alla möjliga saker att lysa.
EnglishToday we see them digging away and finding out all sorts of things.
I dag ser vi dem arbeta med stor iver för att upptäcka många saker.
EnglishI have described our Legal Service as all sorts of things but that has not entered the vocabulary.
Jag har omnämnt vår rättstjänst i alla möjliga ordalag, men detta har jag inte tagit med i vokabulären.
EnglishHe taught me all sorts of things about mechanical things.
Han lärde mig allt möjligt om mekaniska prylar.
EnglishAll sorts of things are labelled ‘ innovation’.
Alla möjliga saker får beteckningen ” innovation ”.
EnglishAll sorts of things are labelled ‘innovation’.
Alla möjliga saker får beteckningen ”innovation”.
EnglishYou could dowse for all sorts of things, but this particular one was built to dowse for marijuana in students' lockers.
Med en slagruta kan du söka efter vad du vill, men denna är till för att hitta marijuna i studenternas korridorskåp.
EnglishSo let us cooperate in using this half-hour because we are going to fail to comply with all sorts of things.
Därför måste vi samarbeta för att utnyttja den närmaste halvtimmen, för vi kommer att ge upphov till försummelser av olika slag.
EnglishBut these are all just theories, and we have market research and all sorts of things here, all of which must be examined.
Men det finns olika teser, det finns marknadsundersökningar och jag vet inte allt, allt detta måste bli föremål för undersökningar.
EnglishWe hear of all sorts of things taking place, for example birds being kept in cages, and snakes and other reptiles in urban flats.
Vi hör om allt möjligt som sker, till exempel att fåglar hålls i burar och att ormar och andra reptiler hålls i stadslägenheter.
EnglishActually, I think it's a great way to teach kids about evolutionary biology and developmental biology and all sorts of things.
Faktum är att jag tror det är ett riktigt bra sätt att lära ungar om evolutionsbiologi och utvecklingsbiologi och alla möjliga saker.
EnglishAs a result, the teachers reported tremendous improvements in their English -- (Laughter) rapid improvement and all sorts of things.
Som ett resultat rapporterade lärarna enorma förbättringar i deras engelska -- (Skratt) snabb förbättring och alla möjliga saker.
EnglishAll sorts of things need to happen.
EnglishWe believe all sorts of things.
EnglishAll sorts of things have been happening in that very key strategic South Asian country which need to be urgently debated by this Parliament.
En rad olika händelser har inträffat i detta strategiskt mycket viktiga land i Asien, vilka snarast måste debatteras av Europaparlamentet.
EnglishThere are all sorts of things going round in space from space vehicles to hardware to power tools to teapots.
Vi måste ta oss an problemet med rymdavfall Det finns en mängd olika föremål som svävar omkring i rymden, allt från rymdfarkoster till maskinvara, kraftverktyg och tekannor.
EnglishSurely, though, this cannot be just about money; after all, we spend a lot of money on subsidising all sorts of things, including EUR 900 million from our budget for tobacco cultivation alone.
Vi måste ändra kurs, annars kommer vårt ofta upprepade krav på ett kunskapsbaserat samhälle i Europa att bli ett dåligt skämt, och då kommer ingen längre att ta EU på allvar.
EnglishI also hope that people will not be able to obscure the broad outline by adding all sorts of things which, in themselves, are clearly extremely important, but which could overshadow the main point.
Jag hoppas också att folk inte ska kunna skymma de breda konturerna genom att lägga till en massa saker som i sig självklart är mycket viktiga, men som kan överskugga huvudfrågan.