"all over the world" - Svensk översättning

EN

"all over the world" på svenska

EN

all over the world {adverb} [exempel]

volume_up
all over the world
Arms exports are violating human rights all over the world.
Vapenexporten kränker de mänskliga rättigheterna världen över.
Arms exports are killing people all over the world.
Vapenexporten dödar människor världen över.
Globaliseringsanhängare världen över, förenen eder!
all over the world
Their landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Deras landskap och miljöfördelar uppskattas av turister över hela världen.
This will benefit consumers all over the world, as well as industry.
Det är till nytta för konsumenter över hela världen men även för näringslivet.
You realise that people all over the world are booing asylum and immigration policy.
Vi måste inse att asyl- och migrationspolitiken kritiseras över hela världen.

Användningsexempel för "all over the world" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou realise that people all over the world are booing asylum and immigration policy.
Vi måste inse att asyl- och migrationspolitiken kritiseras över hela världen.
EnglishThe same thing is happening in the nearby Solomon Islands and all over the world.
Samma sak händer på Salomonöarna i närheten, samma sak händer på olika håll i världen.
EnglishLTU alumni network today consists of more than 30 000 alumni spread all over the world.
LTUs alumnnätverk består idag av mer än 30,000 alumner spridda över hela världen.
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Tyvärr förekommer tortyr över hela världen, och vi fördömer det ständigt.
EnglishMore than 22 million toys were returned all over the world in the last five years.
Fler än 22 miljoner leksaker har returnerats över hela världen under de senaste fem åren.
EnglishIt was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
Det var Google som skannade in miljontals upphovsrättsligt skyddade verk från hela världen.
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Under flera veckor och månader var staden Neapel ett åtlöje i hela världen.
EnglishTheir landscape and environmental benefits are valued by tourists all over the world.
Deras landskap och miljöfördelar uppskattas av turister över hela världen.
EnglishHuman rights must be defended all over the world, it is as simple as that.
Mänskliga rättigheter måste försvaras överallt i världen, så enkelt är det.
EnglishStudents from all over the world will then be invited to come and study in Europe.
Då kommer studenter från hela världen att erbjudas att komma till Europa för att studera.
EnglishAll over the world, there is a vitally important campaign which Europe should be leading.
I hela världen bedrivs en mycket viktig kampanj som Europa måste gå i spetsen för.
EnglishHowever, believers all over the world not only believe, they know for certain.
Troende över hela världen tror förresten inte utan de vet med säkerhet.
EnglishThe EU presence in the globe is widening, and we can find EU missions all over the world.
EU får en allt större global närvaro, och EU-uppdrag pågår över hela världen.
EnglishIt's written by thousands of volunteers all over the world in many, many languages.
Den skrivs av tusentals frivilliga i hela världen, på mängder av språk.
EnglishWe're here for 36 hours to raise money for dope victims all over the world.
Vi kommer att vara här i 36 timmar för att samla in pengar till offer över hela världen.
EnglishPeople all over the world expect the Copenhagen conference to come up with vigorous measures.
Människor över hela världen förväntar sig kraftfulla insatser på Köpenhamnsmötet.
EnglishThis will benefit consumers all over the world, as well as industry.
Det är till nytta för konsumenter över hela världen men även för näringslivet.
EnglishAfter 18 months our new website have had visitors from lots of countries all over the world.
Efter 18 månader hade vår webbplats fått besök från stora delar av jordens länder.
EnglishA great deal has already been done by countries all over the world, including in Europe.
Många länder över hela världen, inklusive europeiska länder, har redan uträttat mycket.
EnglishThis problem, which is a matter of concern all over the world, needs a fast solution.
Det här problemet som engagerar hela världen måste få en snar lösning.