"all over again" - Svensk översättning

EN

"all over again" på svenska

SV
EN

all over again {adverb}

volume_up
all over again (även: all over)
volume_up
om igen {adv.} (från början)
Very often we just repeat the same things all over again.
Väldigt ofta upprepar vi bara samma saker om och om igen.

Användningsexempel för "all over again" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is clear that human rights must be fought for all over again every day.
Det är uppenbart att de mänskliga rättigheterna måste återerövras varje dag.
EnglishAnd then later in the year Mr Nielson was told they were going to lower them all over again.
Senare under året fick kommissionär Nielsen veta att de skulle sänka priserna återigen.
EnglishThere is no need for those countries that have clear soil protection to do it all over again.
De länder som har ett tydligt markskydd ska inte behöva göra om det hela.
EnglishIn 2008-2009, we will be reviewing all the figures all over again.
Under 2008 – 2009 kommer vi att se över alla siffrorna från början igen.
EnglishWe go round all the countries, therefore, but that could begin all over again endlessly.
Vi omfattar därför alla länder, men allt detta skulle kunna börja om från början i oändlighet.
EnglishThey would not like to find themselves in some sort of new centralised organisation all over again.
De skulle inte vilja hamna i något slags ny centraliserad organisation en gång till.
EnglishIn 2008-2009, we will be reviewing all the figures all over again.
Under 2008–2009 kommer vi att se över alla siffrorna från början igen.
EnglishMr President, if we change the meaning of the paragraph, the debate will start all over again.
Herr talman! Om punktens innebörd förändras börjar diskussionen om.
English'"If I were to do it all over again, I would begin with culture.”
'Om jag fick börja om från början skulle jag börja med kulturen.'
EnglishAnd yet here we are, going through the motions of a debate all over again.
Så kort att det skulle kunna förminskas till det enstaviga ordet "nej".
EnglishIn this morning's debate in this Chamber, we are repeating all the same things all over again.
Också i debatten i kammaren i dag säger vi alla samma sak.
EnglishI would say to coordinate them better, for we do not have to recreate the world all over again.
Jag skulle säga, samordnar den bättre med varandra, för världen behöver inte skapas för andra gången.
EnglishSo some of us will be reliving that disaster all over again.
Så att en del av oss kommer att genomleva olyckan en gång till.
EnglishThe Ecofin Council had to start all over again on Monday.
Ekofinrådet var tvunget att börja om från början igen i måndags.
EnglishVery often we just repeat the same things all over again.
Tyvärr betyder inte detta att inget mer finns att säga i frågan.
EnglishNow we are told the same thing all over again, eighteen months later.
I dag upprepar man samma sak, 18 månader senare.
EnglishNo, it is indeed a question of discussing, rethinking and reviving a European project all over again.
Nej, det handlar just om att diskutera, utforma och motivera ett europeiskt projekt från grunden igen.
EnglishVery often we just repeat the same things all over again.
Väldigt ofta upprepar vi bara samma saker om och om igen.
EnglishThis is not the time to have that argument all over again.
Detta är inte tillfället att starta om diskussionen.
EnglishNow you are touting these ideas all over again.
Nu gör ni ett nytt försök att pracka på oss dessa idéer.

Liknande översättningar för "all over again" på svenska

again adverb
all pronomen
all adverb
all adjektiv
Swedish
all substantiv
Swedish