"all of you" - Svensk översättning

EN

"all of you" på svenska

SV
EN

all of you [exempel]

volume_up
all of you
These are the major issues, on which all of you have made very valuable points.
Detta är viktiga frågor, där ni alla har gett värdefulla bidrag.
Welcome, too, to President Barroso, who is present with us, and to all of you.
Även ordförande José Manuel Barroso, som närvarar här med oss, ska vara välkommen, liksom ni alla.
Nevertheless, all of you do have access to this interpretation.
Hur som helst har ni alla tillgång till tolkningen.

Användningsexempel för "all of you" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
Jag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
EnglishI wish to thank all of you, ladies and gentlemen, for supporting this resolution.
Jag vill tacka er alla, mina damer och herrar, för ert stöd för denna resolution.
EnglishI wish you continued success and congratulate you on all that you have achieved.
Jag önskar er fortsatt framgång och gratulerar er till allt som ni har åstadkommit.
EnglishThank you very much for your patience, and thanks to all of you for your attention.
Ett varmt tack till er för ert tålamod, och jag tackar alla för er uppmärksamhet.
EnglishMadam Commissioner, first of all, thank you for your full and thorough reply.
Fru kommissionär! Jag vill första tacka för ert kompletta och uttömmande svar.
EnglishI appeal once more to all of you who are now trying to unravel this compromise again.
Jag vädjar ännu en gång till alla er som försöker riva upp denna kompromiss igen.
EnglishAll of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
Jag misstänker att ni går igenom samma sak varje gång ni röstar här i parlamentet.
EnglishIt is a threat which I observe in Sweden and, along with all of you, throughout the EU.
Det är ett hot som jag upplever i Sverige och gemensamt mot oss alla i hela EU.
EnglishThey're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
Dom är typ såna där nervösa kreatur som hoppar och slabbar överallt på dig.
English   Mr Howitt, we shall pass on your gratitude to all those you mentioned.
   – Herr Howitt! Vi skall vidarebefordra ert tack till alla dem som ni har nämnt.
EnglishI would ask all of you present here whether there is any sense in having this debate.
Jag vill fråga alla som är här om det är någon idé med att ha denna debatt.
EnglishAnd many thanks to all of you for your contributions, which were wholly constructive.
Och jag tackar er alla, ärade kolleger, för era mycket konstruktiva bidrag.
EnglishThank you very much, Mr Vitorino, and thank you to all of you for this decision.
Tack så mycket, herr Vitorino, och tack till er alla för detta beslut.
EnglishAll Europeans, you and I, should be able to identify with these policies.
Alla européer, både du och jag, bör kunna identifiera sig med denna politik.
EnglishI should be happy to give all of you the documents describing these legal options.
Jag är gärna beredd att ge var och en av er dokumenten om de här rättsliga möjligheterna.
English   Thank you very much to all of you for participating in this important debate.
   – Tack så mycket allihop för er medverkan i denna viktiga debatt.
EnglishLadies and gentlemen, I urge all of you to nail your colours to the mast tomorrow.
Mina damer och herrar! Jag uppmanar er alla att ta ställning i morgon.
EnglishBecause after all, if you ask even grownups about statistics, they look extremely stupid.
För när du frågar till och med vuxna om statistik ser de väldigt frågande ut.
EnglishMany thanks, and many thanks also go to all of you sitting there on the tribune.
Ett mycket stort tack, tack också till hela gänget där bakom bordet.
EnglishFirst of all, do you not think that Mr Heaton-Harris is giving a green light to fraudsters?
För det första, tycker ni inte att Heaton-Harris lämnar fritt fram för bedragare?

Liknande översättningar för "all of you" på svenska

you pronomen
of preposition