"all of a sudden" - Svensk översättning

EN

"all of a sudden" på svenska

EN

all of a sudden {adjektiv}

volume_up
all of a sudden
All of a sudden the rhetoric is getting down to pragmatic solutions.
Plötsligt skall retoriken förbytas i pragmatiska lösningar.
In the common position, minimum harmonisation was all of a sudden opted for.
I den gemensamma ståndpunkten väljer man plötsligt i stället en minimal harmonisering.
All of a sudden, the trade union and employers joined forces.
Fackförbund och arbetsgivare stod plötsligt på samma sida.

Användningsexempel för "all of a sudden" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the common position, minimum harmonisation was all of a sudden opted for.
I den gemensamma ståndpunkten väljer man plötsligt i stället en minimal harmonisering.
EnglishAll of a sudden we are in a different world and one that we must face up to.
Plötsligt befinner vi oss i en annan värld, och en som vi måste möta.
EnglishAll of a sudden, though, it has become possible, in the wake of the Prestige disaster?
Och nu har det hastigt blivit möjligt - efter ?Prestiges? haveri.
EnglishAnd all of a sudden, he would no longer appear to be merely human.
Om man tänker på det viset så ändras allt. ~~~ Jag har börjat tänka så.
EnglishAll of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Helt plötsligt talar du om för dem att de måste sluta att göra det för att göra något annat.
EnglishBut to say all of a sudden, after the event, that this is where the fault lay is unworthy.
Men att i efterhand plötsligt förklara att det även där var dömt att gå snett tjänar inget till.
EnglishIt was in this negative atmosphere that the concept of absorption capacity all of a sudden reared its head.
Det var i denna negativa anda som begreppet absorptionskapacitet plötsligt dök upp.
EnglishSo here, all of a sudden, we're looking at a map of the human heart.
Så här, plötsligt, tittar vi på en karta av människans hjärta.
EnglishAll of a sudden the rhetoric is getting down to pragmatic solutions.
Plötsligt skall retoriken förbytas i pragmatiska lösningar.
EnglishSchreyer to her first debate and all of a sudden I see him there.
Jag skulle just till att välkomna Schreyer till hennes första debatt när jag plötsligt ser honom där.
EnglishI have not quite understood why their opposition to the Barroso Commission should all of a sudden have disappeared.
Jag anser att detta innebär att ni brister i respekt för oss parlamentsledamöter.
EnglishThen all of a sudden my left hemisphere comes back online, and it says to me, "Hey!
Men plötsligt kommer vänstra hjärnhalvan tillbaka igen och säger "Hallå, vi har ett problem här!
EnglishNow all of a sudden, we have the added issue of Iran's candidacy.
Nu har vi plötsligt dessutom frågan om Irans kandidatur.
EnglishBut pulling them back, all of the sudden becomes more complex.
Men att ta tillbaka patienten blir plötsligt mer komplext.
EnglishAll of a sudden, the trade union and employers joined forces.
Fackförbund och arbetsgivare stod plötsligt på samma sida.
EnglishThe successes of populist parties across Europe demonstrate that the spark can all of a sudden ignite.
Framgångarna för populistiska partier överallt i Europa visar att konflikter plötsligt kan blossa upp.
EnglishI do not know why this proposal has been made all of a sudden.
Jag vet inte varför detta förslag läggs fram nu.
EnglishNow all of a sudden, in the middle of that process, along comes a new instrument, the European Partnerships.
Nu kommer då plötsligt, mitt i processen, ett nytt instrument in i bilden, de europeiska partnerskapen.
EnglishAs I understood it, the Commission was going to reply too, but I saw that vanish from the screen all of a sudden.
Jag trodde att kommissionen också skulle svara och jag såg honom just nu försvinna bakom skärmarna.
EnglishFor 20 seconds he's going like that, and all of a sudden it lights up up here.

Synonymer (engelska) till "all of a sudden":

all of a sudden