"all information" - Svensk översättning

EN

"all information" på svenska

SV

"all information" på engelska

EN

all information {substantiv}

volume_up
all information
All information, furthermore, would need to be treated strictly confidentially.
All information måste dessutom behandlas strikt konfidentiellt.
In the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
Tidigare behandlades all information och alla datapaket och databitar lika.
You will find all information about the conference in the menu to the left.
All information om konferensen hittas i menyn till vänster.
SV

all information {utrum}

volume_up
all information
All information måste dessutom behandlas strikt konfidentiellt.
All information, furthermore, would need to be treated strictly confidentially.
Tidigare behandlades all information och alla datapaket och databitar lika.
In the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
All information om konferensen hittas i menyn till vänster.
You will find all information about the conference in the menu to the left.

Användningsexempel för "all information" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey have all the files, all the information, and you will be agreeably surprised.
De har alla dokument, all information, och ni kommer att bli positivt överraskade.
EnglishRemember, you don't have control over all information on your business' Place Page.
Kom ihåg att du inte kan styra all information som visas på företagets platssida.
EnglishHe had all the information and for understandable reasons he kept it to himself.
Han hade all information och av förståeliga skäl höll han den för sig själv.
EnglishA file sharer gets his computer searched and all his private information perused.
En fildelare får sin dator genomsökt och all privat information genomsökt.
EnglishWe all know that patient information about medicines is a controversial topic.
Vi vet alla att patientinformation om läkemedel är en kontroversiell fråga.
EnglishBesides, almost all consumers want full information about the foods they buy.
För övrigt vill nästan alla konsumenter ha all information om de livsmedel de köper.
EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Jag hoppas att resultatet av våra omröstningar kommer att omfatta alla dessa uppgifter.
EnglishWe shall examine all available information and take the necessary steps.
Vi ska undersöka all tillgänglig information och vidta de nödvändiga åtgärderna.
EnglishYou know, now as I think about that, I'm pulling up all of that specific information.
Ni vet, allt eftersom jag tänker på det, får jag upp en massa specifik information.
EnglishIn the past, all information, packets and bits of data were treated equally.
Tidigare behandlades all information och alla datapaket och databitar lika.
English· All mandatory information must be shown in a minimum font size of 3 mm.
· Alla obligatoriska uppgifter ska presenteras med en teckenstorlek på minst 3 mm.
EnglishWithin this framework, all the data and information needed simply do not exist.
Inom denna ram existerar helt enkelt inte alla uppgifter och all information som behövs.
EnglishAll parties concerned will be asked to contribute all relevant information.
Alla berörda parter kommer att ombes att lämna all information av betydelse.
EnglishI want the European Parliament to have full access to all of the information.
Jag vill att Europaparlamentet ska ha full tillgång till all information.
EnglishThe text field already contains all the database information that you need for the form.
Textfältet innehåller redan all databasinformation som du behöver till formuläret.
EnglishI also believe that it is high time that all information on the famine is made public.
Jag anser också att det är hög tid att all information om hungersnöden offentliggörs.
EnglishWe need to have all the information on the table before we can grant discharge.
Vi måste ha alla papper på bordet innan vi kan bevilja ansvarsfrihet.
EnglishI believe I have given you all the information available to the Commission on the subject.
Jag tror mig ha lämnat alla uppgifter som kommissionen förfogar över i ämnet.
EnglishIt feels like we're all suffering from information overload or data glut.
Det känns som att vi alla far illa av en flod av information och ett överflöd av data.
EnglishAnd then sometimes you don't get much information at all, you just get this empty bed.
Ibland händer det att man inte får mycket information alls, en tom säng.

Liknande översättningar för "all information" på svenska

information substantiv
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish