"all in all" - Svensk översättning

EN

"all in all" på svenska

EN

all in all {adverb}

volume_up
All in all, this does not lead to discrimination being abolished.
Allt som allt leder det inte till att diskrimineringen upphävs.
But, all in all, Helsinki achieved an interesting result!
Allt som allt har emellertid Helsingfors gett ett intressant resultat!
All in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Allt som allt anser jag att det här en balanserad och optimal ståndpunkt för parlamentet.
All in all, I eagerly await the Commission's proposals at the end of this year.
det hela taget ser jag fram emot kommissionens förslag i slutet av det här året.
All in all, it was an extremely frustrating mission, I can tell you.
det hela taget var det ett oerhört frustrerande uppdrag, kan jag tala om.
All in all, we, as Europeans, have the opportunity to emerge as a leader in energy technology.
det hela taget har vi som européer möjlighet att bli ledande inom energiteknik.

Användningsexempel för "all in all" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll in all, I eagerly await the Commission's proposals at the end of this year.
På det hela taget ser jag fram emot kommissionens förslag i slutet av det här året.
EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
EnglishAll in all, I am able to support all the initiatives put forward in the Smet report.
Jag stöder helt och fullt samtliga de initiativ som föreslås i Smets betänkande.
EnglishAll in all, I would like to thank the Court of Auditors very much for this report.
Allt som allt vill jag rikta ett stort tack till revisionsrätten för denna rapport.
EnglishAll in all, I think it is fair to say that we are satisfied with the progress of events.
Det är sakernas nuvarande läge. Vi är egentligen mycket nöjda med sakernas läge.
EnglishIs there a simple way to achieve licences that cover all rights all over Europe?
Finns det något enkelt sätt att skapa licenser som täcker alla rättigheter i hela Europa?
EnglishAll in all, I am indebted to the rapporteur and the Committee for this report.
Till sist vill jag hjärtligt tacka föredraganden och utskottet för det här betänkandet.
EnglishAll in all, therefore, this is an excellent report which calls upon us to take action.
På det hela taget således ett utmärkt betänkande som nu uppmanar oss till handling.
EnglishAll in all: GALILEO is not more accurate, and it cannot be switched off.
För att sammanfatta: det är inte noggrannare, det är inte omöjligt att byta ut.
EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Allt som allt anser jag att det här en balanserad och optimal ståndpunkt för parlamentet.
English. - (NL) All in all, this resolution has been drafted in balanced terms.
skriftlig. - (NL) Totalt sett är detta ett väl avvägt resolutionsutkast.
EnglishI am the all, the all is ordained to Me... and they all came forth from Me.
Jag är allt, alltet är prästvigd till mig... och de kom alla fram från mig.
EnglishSo all in all I am very pleased with the work we have carried out this morning.
Så på det hela taget är jag mycket nöjd med det arbete som vi har utfört den här morgonen.
EnglishAll in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
Jag ser alltså inte lika svart på hela situationen som föredraganden uppenbarligen gör.
EnglishThis is part of the Kyoto Protocol, which, after all, almost all of us wish to ratify.
Det är en beståndsdel i Kyotoprotokollet, som vi ju nästan enhälligt vill ratificera.
EnglishAll in all therefore, a good compromise, and I hope it will find broad support tomorrow!
Allt som allt en bra kompromiss, och jag hoppas att den får ett brett stöd i morgon!
EnglishAll in all, European self-interest appears once again to rule the day.
Allt sammantaget verkar den europeiska själviskheten ändå ha blivit starkare igen.
EnglishAll in all, I think that Parliament can be satisfied with the text that is now before us.
Sammantaget, herr talman, tror jag att parlamentet kan nöja sig med den här texten.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Allt detta är till stor fördel både för företag och konsumenter i Europa.
EnglishAll in all, I find the final text a satisfactory and balanced compromise.
Som helhet är sluttexten en tillfredsställande och balanserad kompromiss.

Synonymer (engelska) till "all in all":

all in all

Liknande översättningar för "all in all" på svenska

all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish