"all hands" - Svensk översättning

EN

"all hands" på svenska

EN

all hands {pluralis}

volume_up
1. sjöfart
all hands

Användningsexempel för "all hands" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe future of organic farming lies above all in the hands of consumers.
Framtiden för ekologiska jordbruk ligger framför allt i konsumenternas händer.
EnglishIt will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
Detta ska vi också alla med varm hand överlåta åt Cecilia Malmström.
EnglishCan't see all the hands, but it looks like all of you, right?
Jag ser inte allas händer, men det ser ut som att det är allihopa.
EnglishIt is very easy for us to wring our hands over all the human rights abuses around the world.
Det är mycket enkelt att vrida sina händer över alla övergrepp mot mänskliga rättigheter runtom i världen.
EnglishWe are holding out both arms, offering our hands to all Cubans, as brothers, and to all the peoples of the world.
Vi sträcker ut våra händer till alla kubaner, som bröder, och till alla folk i världen.
English“During our training, all forms of hands on work experience are important.
– All praktik under utbildningen är viktig.
EnglishThe Commission is washing its hands of all this, while heading up lots of other programmes that cost a great deal more.
Kommission avsäger sig allt ansvar då den ansvarar för många andra mer kostsamma program.
EnglishThe report on adequate and sustainable pensions touches on one of the most burning issues in the hands of all the governments.
Betänkandet om tillräckliga och stabila pensioner rör en av de mest aktuella frågorna för alla regeringar.
EnglishIn order to put this into practice, I am counting on the helping, motivating and controlling hands of all the European institutions.
Jag räknar med att alla EU:s institutioner ska tillhandahålla hjälp, motivation och kontroll för att det ska kunna verka i praktiken.
EnglishThese decisions are all in the hands of the Italian government, because it would also not be acceptable for its veto to jeopardise a whole policy.
Alla dessa beslut ligger i den italienska regeringens händer, bland annat eftersom det inte vore godtagbart att ett veto därifrån kullkastar hela denna politik.
EnglishIt says that when you join a club the least you can do is to shake hands with all the members and not to behave in a warlike manner towards any of them.
Där står att det minsta man kan göra när man ansluter sig till en klubb är att skaka hand med alla dess medlemmar, och inte uppträda på ett stridslystet sätt gentemot någon av dem.

Liknande översättningar för "all hands" på svenska

hands substantiv
Swedish
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish