"all eyes" - Svensk översättning

EN

"all eyes" på svenska

EN

all eyes {pluralis}

volume_up
The European Union is therefore the focal point of this crisis: all eyes are on the EU.
Därför står EU i fokus när det gäller denna kris: alla blickar riktas mot EU.
Slovenia has the Presidency of the European Council, Switzerland and Austria are hosting the European football championships and all eyes are on the mountains.
Slovenien innehar rådets ordförandeskap, Schweiz och Österrike är värdländer för EM i fotboll och alla blickar riktas mot bergen.

Användningsexempel för "all eyes" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou are the guardian of the treaties, which is why all our eyes are on you.
Det är ni som är fördragens väktare, och det är därför vi vänder oss till er.
EnglishThe European Union is therefore the focal point of this crisis: all eyes are on the EU.
Därför står EU i fokus när det gäller denna kris: alla blickar riktas mot EU.
EnglishBut here too, people have expectations of us and all eyes are upon us.
Även i denna fråga har människor förväntningar på oss och vi har ögonen på oss.
EnglishAll eyes were on the future of the euro area and on our determination to defend it.
Allas ögon var riktade mot euroområdets framtid och mot vår beslutsamhet att skydda den.
EnglishAll eyes will now be upon Albania - both the government and the opposition.
Albanien - såväl regeringen som oppositionen - kommer nu att ha blickarna riktade mot sig.
EnglishYour child’s laughter, the colour of its skin and eyes, all were already present in the embryo.
Ert barns skratt, färgen på dess hud och ögon, allt fanns redan i embryot.
EnglishNow, after the Federal Reserve's drop in interest rates yesterday, all eyes are on the ECB.
Efter Feds räntesänkning i går vänds blickarna mot ECB.
EnglishNow, after the Federal Reserve' s drop in interest rates yesterday, all eyes are on the ECB.
Efter Feds räntesänkning i går vänds blickarna mot ECB.
EnglishThen, the eyes of all Europe’s media were upon this House.
Alla medier i Europa riktade då uppmärksamheten mot parlamentet.
EnglishIn their eyes all else was no more than practical detail.
Och i deras ögon var allting annat bara närmare bestämmelser.
English   Mr President, all eyes are on efforts to agree a Constitutional Treaty before the year is out.
   – Herr talman! Alla ögon är riktade mot arbetet med att sluta ett konstitutionellt fördrag före årets slut.
EnglishMr Vice-President, all eyes are on you, now!
Nu, herr vice ordförande, är all uppmärksamhet riktad mot er!
English. - (SV) Mr President, Mr Trichet, Mr Juncker, all eyes are on the European Central Bank.
EnglishIt is now high time that we all opened our eyes.
Men nu är det hög tid att vi alla får upp ögonen.
EnglishAll eyes were on the Erika in the first instance, but a tanker was sinking in other waters off Turkey at the same time.
Det handlade i första hand om Erika men samtidigt sjönk det en tankbåt någonstans i vattnen runt Turkiet.
EnglishNow all eyes are on President Klaus and what he may or may not do next week, and it is interesting.
Nu riktas alla ögon mot president Václav Klaus och vad han kan tänkas göra eller inte göra nästa vecka, och det är intressant.
EnglishFor too long, all eyes have been on the composition of the board and the differences of opinion on that score.
All uppmärksamhet har alltför länge gått till sammansättningen av styrelsen och meningsskiljaktigheterna omkring denna.
EnglishRight now all eyes are on the case of the former conservative Prime Minister, Ivo Sanader, who is in prison in Austria.
Just nu riktas ögonen mot fallet med den konservative förre premiärministern Ivo Sanader som sitter häktad i Österrike.
EnglishSo all eyes will be on tomorrow's vote.
EnglishAll eyes are on Belgrade.
Alla våra blickar är nu vända mot Belgrad.

Liknande översättningar för "all eyes" på svenska

eyes substantiv
Swedish
eyes verb
all pronomen
all adverb
all adjektiv
all substantiv
Swedish