"all at once" - Svensk översättning

EN

"all at once" på svenska

EN all at once
volume_up
[exempel]

Synonymer (engelska) till "all at once":

all at once

Liknande översättningar för "all at once" på svenska

all substantiv
Swedish
all adjektiv
all adverb
all pronomen
at preposition
once adverb
once konjunktion

Användningsexempel för "all at once" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt released its energy all at once, and it was an explosion that was mind-numbing.
Den frigjorde all sin energi på ett ögonblick, och det blev en explosion som var ogreppbar.
EnglishHowever, we are all aware, once again, that farming cannot do it alone.
Dock inser vi än en gång att jordbruket inte kan klara sig på egen hand.
EnglishThis will allow all participants once again to present everything that still has to be done.
På så sätt kommer alla deltagare återigen att kunna lägga fram allt det som återstår att göra.
EnglishI repeat: it will not be made all at once, or according to a single plan.
Jag upprepar: det kan inte bli verklighet på en enda gång, och inte heller genom en helhetslösning.
EnglishI should like to thank both the rapporteur and all Members once again.
Låt mig än en gång tacka både föredraganden och alla ledamöter.
EnglishEurope will not be made all at once, or according to a single plan.
Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning.
EnglishWe certainly could have gone further towards liberalisation, but one cannot have everything all at once.
Vi kunde förvisso ha gått längre i avregleringen, men man kan inte få allt på en gång.
EnglishKFOR is doing its best but there is too much happening all at once.
Kfor gör sitt bästa, men det händer för mycket samtidigt.
EnglishThis I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.
Jag säger detta med all respekt, och jag vill än en gång tacka alla partier för en givande diskussion.
EnglishShe wants more cooperation and more supervision, but as part of a steady process and not all at once.
Hon vill ha mer samarbete och mer övervakning, men som en del av en kontinuerlig process och inte allt på en gång.
EnglishIt can carry a large and varied cargo all at once.
Den kan transportera en stor och blandad last.
EnglishHis exact words are these: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.
Hans exakta ord är de som följer: ?Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång, och inte heller genom en helhetslösning.
EnglishHis exact words are these: 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.
Hans exakta ord är de som följer:? Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång, och inte heller genom en helhetslösning.
EnglishIt is the aim of the Iranian Government to silence all opposition once and for all both inside and outside the country.
Den iranska regeringen har som mål att tysta ned allt motstånd en gång för alla både inom och utanför landet.
EnglishWe'll have to nail them all at once, and the eggs.
Vi måste ta alla på en gång, äggen också.
EnglishFirst of all, I once again regret that no serious attempt is being made to set an example as Members of Parliament.
För det första beklagar jag igen, att inget allvarligt försök görs att som parlamentsledamöter själva vara ett exempel.
EnglishCouldn't you give 'em to him all at once?
EnglishWe see an attempt to make Europe 'all at once', upsetting a long-established balance by means of a new 'single plan'.
Vi ser ett försök att skapa ett Europa ?på en enda gång? och att störa en sedan länge etablerad jämvikt genom en ny ?helhetslösning?.
EnglishWe see an attempt to make Europe 'all at once ', upsetting a long-established balance by means of a new'single plan '.
Vi ser ett försök att skapa ett Europa? på en enda gång? och att störa en sedan länge etablerad jämvikt genom en ny? helhetslösning?.
EnglishIn his declaration of 9 May 1950, he said - and I quote - 'Europe will not be made all at once, or according to a single plan.
I sin förklaring av den 9 maj 1950 sa han - jag citerar - ”Europa kommer inte att byggas på en gång, eller enligt en enda plan.