"all around the world" - Svensk översättning

EN

"all around the world" på svenska

EN

all around the world {adverb} [exempel]

volume_up
all around the world (även: worldwide)
But this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
There are emergency and disaster situations all around the world.
Det inträffar nöd- och katastrofsituationer över hela världen.
Now he's in London, and he ships by FedEx all around the world.
Nu finns han i London, och han levererar med FedEx över hela världen.

Användningsexempel för "all around the world" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe goal is to promote and implements health initiatives all around the world.
The goal is to promote and implements health initiatives all around the world.
EnglishBut this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Det reagerar snabbt och beslutsamt på mänskliga tragedier världen över.
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Överallt runt världen, ser vi mer och mer folk som omfamnar ett nytt liv inom gångavstånd.
EnglishIt is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
Det är glädjande i en tid då protektionismen är på global frammarsch.
EnglishWe are making a real difference for people in countries all around the world.
Vi gör verkligen skillnad för människor i länder världen över.
EnglishNow he's in London, and he ships by FedEx all around the world.
Nu finns han i London, och han levererar med FedEx över hela världen.
EnglishThere are emergency and disaster situations all around the world.
Det inträffar nöd- och katastrofsituationer över hela världen.
EnglishWe try to do so in various contexts, such as within the UN and in various groupings all around the world.
Vi prövar ju det i olika sammanhang, t.ex. i FN-regi och i olika grupperingar världen över.
EnglishThis promotes speculation because, all around the world, the possibility and necessity of transporting feedstuff is increasing.
Detta främjar spekulation, eftersom möjligheten och nödvändigheten av att transportera föda ökar.
EnglishWhile there was profit all around the world, there was normalcy; now that losses occur, it is the fault of capitalism.
Så länge det gjordes vinster över hela världen var det normalt - nu när det sker förluster är det kapitalismens fel.
EnglishWe have networks all around the world which offers possibilities for practical training and thesis work world wide.
Vi har nätverk runt hela världen och detta innebär stora möjligheter till praktik och examensjobb i Sverige såväl som utomlands.
EnglishSo my co-author, Roo Rogers, and I have actually gathered thousands of examples from all around the world of collaborative consumption.
Min medförfattare, Roo Rogers och jag har samlat tusentals exempel från hela världen på kollaborativ konsumtion.
EnglishStudies all around the world have shown that children benefit from being supported and taught in a daycare facility or by a daytime carer.
Studier över hela världen har visat att barn mår bra av att få stöd och få lära sig nya saker på ett daghem eller hos en dagmamma.
EnglishAll around our world - and not least in the areas closest to us - many people's hope for their own development is linked to our cooperation.
Över hela vår värld - och inte minst i vårt närområde - knyts många människors förhoppning om sin egen utveckling till samarbetet.
EnglishAnd unsurprisingly, people all around the world say that what they want is happiness, for themselves, for their families, their children, their communities.
Och som väntat, önskar människor världen runt lycka, för de själva för deras familjer, deras barn, och deras nära omvärld.
Englishall around the world
EnglishMore nuclear power stations are being built all around the world, and then we are surprised to find ourselves lumbered with not just one Iran, but many.
Det byggs fler kärnkraftverk över hela världen, och sedan blir vi förvånade över att få problem med inte bara Iran, utan många länder.
EnglishWe have minorities and immigrants from all around the world whose energy and knowledge must also be made full use of.
Vi har också en mångfald, vi har minoriteter och vi har invandrare från hela världen i Europa vars kraft och kunskap också måste tas tillvara.
EnglishIt has a human and political urgency because, in spite of warning signals from all around the world, cluster bombs are still being actively used.
Det är brådskande, både ur humanitär och politisk synvinkel, eftersom klusterbomber, trots alla varningssignaler världen över, fortfarande aktivt används.