EN

all-around {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "all-around" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishClear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.
Blå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.
EnglishThe goal is to promote and implements health initiatives all around the world.
The goal is to promote and implements health initiatives all around the world.
EnglishIn the last decades, the shipbuilding industry has restructured all around Europe.
Under de senaste årtiondena har varvsindustrin omstrukturerats i hela Europa.
EnglishBut this dog cancer is quite remarkable, because it spread all around the world.
Men denna hundcancern är helt anmärkningsvärd, för den har spridits över hela världen.
EnglishIt is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Det är svårt för dem som har ordet att tala på grund av allt detta oväsen.
EnglishAnd we are educating our kids, having fewer kids, basically good news all around.
Och vi utbildar våra barn, vi får färre barn, i grunden bara goda nyheter.
EnglishWe need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
Åläggandet i punkt 17 kommer att ha allvarliga och negativa följder för processen.
EnglishThey are not good for one, nor are all the draughts around this building.
De är inte bra för någon, och allt drag runtom här i huset är inte heller bra.
EnglishAlso, with all the travel around the European Union, it has a cross-border dimension.
Med alla resor inom Europeiska unionen finns det även en gränsöverskridande dimension.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Han lät den fröa, tog fröna, planterade dem på sina 12 hektar, överallt.
EnglishIt reacts rapidly and resolutely to the human tragedies all around the world.
Det reagerar snabbt och beslutsamt på mänskliga tragedier världen över.
EnglishI will detonate the WMDs which I have given to terrorists all around the globe.
detonerar jag vapnen som jag gett till terrorister över hela världen.
EnglishWho cares that 80% of all refugees around the world are now women and children?
Vem bryr sig om att 80 procent av alla flyktingar runtom i världen idag är kvinnor och barn?
EnglishAll around the world, we're seeing more and more people embrace this walkshed life.
Överallt runt världen, ser vi mer och mer folk som omfamnar ett nytt liv inom gångavstånd.
EnglishIt is gratifying at a time when protectionism is on the march all around the world.
Det är glädjande i en tid då protektionismen är på global frammarsch.
EnglishThe stench of graft is all around us and is getting stronger by the day.
Korruptionens stank finns överallt, och den blir starkare för varje dag.
EnglishAll these agencies spend around 1 billion euros a year of taxpayers' money.
Ca en miljard euro skattemedel årligen används av alla dessa byråer.
EnglishWe need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
Alla behövs runt bordet och vi kan inte skuldbelägga någon i förväg.
EnglishFlying all around the galaxy...... looking for anything they could find to burn up.
Flyger över hela galaxen, letar efter något som de kan bränna upp.
EnglishIn all modern industries around the world the requirements on material properties constantl...
I alla moderna industrier runt om i världen ställer man allt större krav...

Synonymer (engelska) till "all-around":

all-around
all arounder

Liknande översättningar för "all-around" på svenska

around preposition
around adverb
all pronomen
all adverb