"all about" - Svensk översättning

EN

"all about" på svenska

SV
EN

all about {adverb}

volume_up
all about (även: round)

Användningsexempel för "all about" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
EnglishWe must be very careful to communicate exactly what the EU project is all about.
Vi måste vara mycket noga med att exakt förmedla vad hela EU-projektet handlar om.
EnglishSo what is MiFID – the Markets in Financial Instruments Directive – all about?
Vad handlar då direktivet om marknader för finansiella instrument egentligen om?
EnglishThat is what it is all about, and that is also what we will debate accordingly.
Det är vad det handlar om och det är därför också det vi kommer att debattera.
EnglishWe should also all be concerned about integration, about good neighbourliness.
Även integrationen bör vara en angelägenhet för oss alla, den goda grannsämjan.
EnglishFirst of all, raising awareness about the problem, which we are trying to do.
För det första, på att höja medvetenheten om problemet, vilket vi försöker göra.
EnglishAfter all, we are talking about natural catastrophes and that also includes floods.
Vi talar trots allt om naturkatastrofer, och det omfattar också översvämningar.
EnglishAs I see it, punishing abuses is all about showing credibility and effectiveness.
Jag tycker det är en fråga om trovärdighet och effektivitet om missbruk bestraffas.
EnglishAfter all, that is what this is all about and we are standing up for our rights.
Det är ju det saken gäller i det här fallet och vi tänker försvara våra rättigheter.
EnglishWe need to think as democrats about how all of us together ratify what we desire.
Vi måste tänka som demokrater på hur vi alla tillsammans kan ratificera det vi vill.
EnglishWe are willing to do all of these, and the submitted report talks about all of these.
Vi är villiga att göra allt detta och i betänkandet tas alla dessa aspekter upp.
EnglishIt won, because it was all about having rules from which everyone could benefit.
Den vann, för den handlade om att skapa regler som alla kunde dra nytta av.
EnglishWhat are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?
Vad handlar egentligen parlamentets lagstiftningsarbete och kommissionens förslag om?
EnglishAlmost all our governments grumble about civil servants' and judges' salaries.
Så gott som alla regeringar muttrar över tjänstemännens eller domarnas löner.
EnglishLet me also make a personal comment, because this is what all this is about.
Låt mig få lämna en personlig kommentar, för det handlar det ju alltsammans om.
EnglishUltimately, this is all about improving the situation of the people of Russia.
I sista hand handlar allt detta om att förbättra det ryska folkets situation.
EnglishThe High Representative should now at last be realising what her job is all about.
Den höga representanten borde nu äntligen inse vad hennes uppdrag går ut på.
EnglishAs in 2009, it is once more all about rescuing the banks and the financial sector.
Liksom under 2009 handlar det återigen bara om att rädda bankerna och finanssektorn.
EnglishYou don't have to know everything in the beginning, life is all about learning.
Man behöver inte kunna allting från början, livet går ut på att vi lär oss.
EnglishOf course many wishes and desires were voiced about all the things Europe could do.
Naturligtvis framkom det många önskemål om allt vad Europa skulle kunna göra.

Liknande översättningar för "all about" på svenska

about preposition
about adverb
all pronomen
all adverb