"alike" - Svensk översättning

EN

"alike" på svenska

volume_up
alikeness {substantiv}
SV
volume_up
look-alike {substantiv}
EN

alike {adverb}

volume_up
What is important for justice is not that all cases are treated the same but rather that like cases are treated alike.
Vad som är viktigt för rättvisan skull är inte att alla fall behandlas likadant, utan snarare att liknande fall behandlas likadant.
However, if we wish to declare war on these special problems, then we have to make distinctions and cannot treat all islands alike.
Om vi skall förklara krig mot de speciella handikappen, då måste vi emellertid göra åtskillnader och kan inte behandla alla öar likadant.
alike (även: ditto, likewise, item)

Användningsexempel för "alike" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo we must continue to invest in the education of all people, young and old alike.
Så vi måste fortsätta att satsa på utbildning för alla människor, unga som gamla.
EnglishWomen encounter differences in their hourly pay in new and old Member States alike.
Skillnader i timlön för kvinnor förekommer i både nya och gamla medlemsstater.
EnglishBut these are concerns which worry everybody - states, companies, consumers alike.
Men det är dessa bekymmer som angår alla, staterna, företagen, konsumenterna.
EnglishSuch a development would benefit both parties in the short and long term alike.
En sådan utveckling skulle gynna båda aktörerna på både kort och lång sikt.
EnglishOur consistent behaviour will create confidence among our voters and neighbours alike.
Är vi konsekventa skapar det även förtroende bland våra väljare och grannländer.
EnglishIts legislation is to apply equally to all, to large and small countries alike.
Dess lagstiftning skall gälla lika för alla, för stora som för små länder.
EnglishI am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
Nu tänker jag främst på aktiviteter som involverar både ung och gammal i lika hög grad.
EnglishBut a strategic partnership is not about thinking alike on each and every matter.
Men ett strategiskt partnerskap handlar inte om att ha samma uppfattning i alla frågor.
EnglishMr Goebbels, his colleagues and the Commission think alike on that topic.
Goebbels, hans kolleger och kommissionen har likadana ståndpunkter i denna fråga.
EnglishDemand rises when people – citizens and workers alike - have confidence.
Efterfrågan ökar när människor, medborgare som arbetstagare, känner förtroende.
EnglishIt is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
Det är viktigt för flexibiliteten, både för arbetstagaren och för arbetsgivaren.
EnglishThese differences can cause problems for consumers, retailers and traders alike.
Dessa skillnader kan orsaka problem för såväl konsumenter som återförsäljare och handlare.
EnglishThis is a role for the Commission, Member States and governments alike.
Detta är en uppgift för kommissionen, medlemsstaterna såväl som för regeringarna.
EnglishThese instruments have proven popular with consumers and producers alike.
De systemen har visat sig bli populära hos både konsumenter och producenter.
EnglishThis was how he earned the respect of political friend and foe alike.
Det var på det viset som han vann respekt hos såväl politiska vänner som fiender.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Allt detta är till stor fördel både för företag och konsumenter i Europa.
EnglishThat is important to our common foreign policy and our foreign trade policy alike.
Det är viktigt såväl för den gemensamma utrikespolitiken som för vår utrikeshandelspolitik.
EnglishThis is a policy to which the workers and the general public alike are opposed.
Detta är en politik som både arbetstagarna och allmänheten är emot.
EnglishI would appreciate some clarity on this, which you owe us and the voters alike.
Jag skulle uppskatta lite klarhet i denna fråga, vilket ni är skyldiga både oss och väljarna.
EnglishThis again will mean increased cost to the consumer and industry alike.
Även detta kommer att innebära ökade kostnader för både konsumenten och näringslivet.

Synonymer (engelska) till "alike":

alike
alikeness
look-alike