"algorithm" - Svensk översättning

EN

"algorithm" på svenska

volume_up
algorithm {substantiv}
EN

algorithm {substantiv}

volume_up
1. matematik
algorithm
Learn more about Google's autocomplete algorithm
Läs mer om Googles algoritm för autoslutförande
Language is a related issue, and a set algorithm could be used to solve this problem.
Språk är en näraliggande fråga och en bestämd algoritm skulle kunna användas för att lösa detta problem.
Följande algoritm användes:

Användningsexempel för "algorithm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe algorithm used to encrypt thecontents is not supported by Communicator.
Algoritmen som används till attkryptera innehållet hanteras inte av Communicator.
EnglishLanguage is a related issue, and a set algorithm could be used to solve this problem.
Språk är en näraliggande fråga och en bestämd algoritm skulle kunna användas för att lösa detta problem.
EnglishNetscape and this server cannot communicate securelybecause they have no common encryption algorithm(s).
Säker kommunikation mellan Netscape och den här servern ärinte möjlig.
EnglishAn unsupported or unknown key algorithm was encountered;the current operation cannot be completed.
En nyckelalgoritm som inte hanteras eller är okänd påträffades.
EnglishThe algorithm used to generate theintegrity information for this file is not supported in the application.
Algoritmen som används till att genereraintegritetsinformationen för filen hanteras inte av programmet.
EnglishLZW is the abbrieviation for Lempel Ziv Welch, the name of the developer of this compression algorithm.
LZW är förkortningen för " Lempel Ziv Welch " vilket är namnen för upphovsmännen till denna komprimeringsalgoritm.
EnglishLearn more about Google's autocomplete algorithm
Läs mer om Googles algoritm för autoslutförande
EnglishThe algorithm may not be confident that any particular set of results will be relevant to your search.
Om du omdirigeras till en felsida eller en annan resultatsida, kan du pröva med att uppdatera sidan eller gå tillbaka till Googles startsida.
EnglishIn rare situations, our algorithm may select a URL from an external site that is hosting your content without your permission.
I sällsynta fall kan algoritmen välja en webbadress från en extern webbplats där ditt innehåll visas utan ditt tillstånd.
EnglishAs you type within the search box on Google, our autocomplete algorithm offers searches that might be similar to the one you're typing.
När du skriver något i sökrutan på Google visar vår algoritm för autoslutföranden sökningar som liknar det du skriver.
EnglishThe autocomplete algorithm tries to show you results as you type only when it has a high confidence that the results will be useful.
Tillgänglighet och andra problem Det är möjligt att oväntade problem förhindrar dig från att få resultat medan du skriver.
EnglishAs you type, Google's algorithm predicts and displays search queries based on other users' search activities and the contents of web pages indexed by Google.
Medan du skriver förutspår och visar Googles algoritm sökfrågor baserat på andra användares sökningar.
EnglishThe algorithm used was
EnglishAnd all of a sudden, the basic algorithm of natural selection kind of pops into his head and he says, "Ah, at last, I had a theory with which to work."
Och plötsligt dyker de grundläggande principerna för genetiskt urval upp i hans huvud, och han utbrister, "Ah! ~~~ Äntligen har jag en teori jag kan bygga på."
EnglishThis basic encryption algorithm was designed in 1988 to prevent mobile phone interception and is now used to protect 80 % of calls worldwide.
Denna grundläggande krypteringsalgoritm konstruerades 1988 för att förhindra avlyssning av mobiltelefoner och används i dag för att skydda 80 procent av samtalen i världen.
EnglishResearch in the group ranges from fundamental studies of quantum mechanical phenomena in condensed matter systems, methodological development, algorithm development and design and applications.
Research in the group ranges from fundamental studies of quantum mechanical phenomena in condensed matter systems, methodological development, algorithm development and design and applications.

Synonymer (engelska) till "algorithm":

algorithm