"Alexandria" - Svensk översättning

EN

"Alexandria" på svenska

SV

"Alexandria" på engelska

EN

Alexandria {egennamn}

volume_up
1. geografi
Alexandria
Pergamentsrullar från biblioteket i Alexandria.
Svenska Institutet i Alexandria
In addition, I would like to express my thanks to Mrs Ashton for her reaction to the situation of Christians in Alexandria.
Dessutom vill jag tacka Catherine Ashton för hennes reaktion på situationen för kristna i Alexandria.
SV

Alexandria {egennamn}

volume_up
1. geografi
Alexandria
Pergamentsrullar från biblioteket i Alexandria.
Scrolls from the library at Alexandria.
The Swedish Institute in Alexandria
Dessutom vill jag tacka Catherine Ashton för hennes reaktion på situationen för kristna i Alexandria.
In addition, I would like to express my thanks to Mrs Ashton for her reaction to the situation of Christians in Alexandria.

Användningsexempel för "Alexandria" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn addition, I would like to express my thanks to Mrs Ashton for her reaction to the situation of Christians in Alexandria.
Dessutom vill jag tacka Catherine Ashton för hennes reaktion på situationen för kristna i Alexandria.
EnglishScrolls from the library at Alexandria.
Pergamentsrullar från biblioteket i Alexandria.
EnglishOn the other hand, we must mention a positive accomplishment: the launch of the Anna Lindh Foundation, based in Alexandria in Egypt.
Vi måste också nämna en positiv åtgärd: inrättandet av Anna Lindh-stiftelsen, baserad i Alexandria i Egypten.
EnglishMr President, Mrs Ashton, I should like to start by thanking Mrs Ashton for responding so rapidly to events in Alexandria.
Herr talman, fru Ashton! Jag vill först tacka Catherine Ashton för att hon reagerade så snabbt på händelserna i Alexandria.
EnglishThe Swedish Institute in Alexandria
English(NL) Mr President, when I look at the situation in Baghdad and Alexandria, I get the feeling that we have gone back in time 500 years.
(NL) Herr talman! När jag ser på situationen i Bagdad och Alexandria får jag en känsla av att vi har gått 500 år tillbaka i tiden.
EnglishBut actually when people went to the street -- the first time it was thousands of people in Alexandria -- it felt like -- it was amazing.
Men när folk faktiskt tog till gatan - första gången var det tusentals människor i Alexandria - det kändes som - det var helt otroligt.
EnglishWhen I look at Baghdad and Alexandria, however, I see that they are merely gross expressions of a life that exists under the surface in many countries.
Men när jag ser på Bagdad och Alexandria ser jag att de bara är grova uttryck för något som finns under ytan i många länder.
EnglishMr President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, the massacres inflicted on the Coptic Christians in Alexandria provoked international outrage.
Herr talman, fru Ashton, mina damer och herrar! Massakrerna mot kopterna i Alexandria har väckt upprörda känslor internationellt.
EnglishThe film depicts the situation in Alexandria today and imposes several general issues that could be applied to many cities around the world.
Filmen skildrar situationen Alexandria idag men ställer samtidigt övergripande frågor som gäller för många städer och platser runt om i världen.
EnglishWithin this framework, we condemn all the recent attacks in both Alexandria and elsewhere and express our condolences for the victims' families.
Vi fördömer därför alla de attacker som har skett nyligen i Alexandria och på andra ställen och uttrycker vårt deltagande med offrens familjer.
EnglishOn the other hand, we must mention a positive accomplishment: the launch of the Anna Lindh Foundation, based in Alexandria in Egypt.
– Ibland har de åtgärder som Europeiska unionen genomfört för Medelhavsområdet inte räckt till för att göra politiken för Europa-Medelhavsområdet positiv och konkret.
EnglishThe attacks against Christians in recent months are a tragedy for the many victims, particularly in Baghdad and Alexandria, but also for their co-religionists.
Attackerna mot kristna under de senaste månaderna är en tragedi för alla offer, framför allt i Bagdad och Alexandria, men också för deras medtroende.
EnglishOne of the most recent outbursts of anti-Christian violence was in Alexandria at New Year when 25 people were killed and 80 injured in the bombing of a church.
Ett av de senaste utbrotten av våld mot kristna inträffade i Alexandria vid nyår, då 25 människor dödades och 80 skadades vid en bombattack mot en kyrka.
EnglishIn fact, it is well known that innocent lives have recently been lost in bloody attacks against Christian communities in Nigeria, Alexandria, the Philippines, Iraq and Syria.
Det är ett känt faktum att oskyldiga nyligen fått sätta livet till i blodiga attacker mot kristna samfund i Nigeria, Alexandria, Filippinerna, Irak och Syrien.
EnglishThis is about real equality of opportunity because it should be as easy to build a Christian church in Alexandria or Ankara as it is to build a mosque in Brussels.
Det handlar om lika möjligheter i praktiken, eftersom det borde vara lika lätt att få bygga en kristen kyrka i Alexandria eller Ankara som det är att få bygga en moské i Bryssel.
EnglishLast year 5, 000 Irish cattle were stranded off the Egyptian port of Alexandria, with meagre food supplies, because the Egyptian authorities would not accept delivery.
Förra året blev 5 000 irländska nötkreatur strandsatta utanför den egyptiska hamnstaden Alexandria, med knappa fodertillgångar, eftersom de egyptiska myndigheterna inte godkände leveransen.

Synonymer (engelska) till "Alexandria":

Alexandria