EN

alerted {perfektparticip}

volume_up
alerted
volume_up
väckt {perf. part.}

Användningsexempel för "alerted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBy pure chance, one of them realised what was going on and alerted her colleagues.
En av de anställda insåg av en ren händelse vad som pågick och larmade sina arbetskamrater.
EnglishMr Happart alerted it to the problem in a number of oral questions in the House.
Happart förvarnade och varskodde parlamentet genom olika frågor.
EnglishThis department must be alerted to Abyei now and not when we are faced with a huge disaster.
Denna sektion måste få information om Abyei nu, inte när vi står inför en enorm katastrof.
EnglishAs soon as they knew, they should have alerted the institutions, the Member States, public opinion.
Så snart de fått veta skulle de ha varnat institutionerna, medlemsstaterna, opinionen.
EnglishAlthough the Portuguese national authorities have been alerted to it, they have taken no action.
De portugisiska nationella myndigheterna har larmats, men de har inte vidtagit några åtgärder.
EnglishFirst, by funding a real time information system, which does not exist since the mayors were not alerted.
För de franska socialisternas räkning ber jag EU att snabbt ställa medel till förfogande.
EnglishIt has also been alerted by increasing rumours in the media.
Det har också uppmärksammats i medierna genom alltfler rykten.
EnglishThis incident alerted the Western world, as the presence of tourists made it seem so near.
Men denna händelse väckte västvärlden till insikt eftersom turisternas närvaro gjorde att det kändes så nära.
EnglishThe consumer associations must be alerted so that they themselves monitor the products they consume.
Konsumentorganisationerna måste vara vaksamma så att de själva övervakar de produkter som konsumeras.
EnglishThe leaders of the central banks have alerted governments to an ambitious plan to correct deficits.
Centralbankscheferna har underrättat regeringarna om en ambitiös plan för att minska budgetunderskotten.
EnglishAs soon as I had identified this risk in July, I alerted my colleague Commissioner Michaele Schreyer.
Så snart jag upptäckte denna risk i juli varskodde jag min kollega kommissionsledamot Michaele Schreyer.
EnglishMay I join the Presidency in saying how much we are alerted by the explosive situation in Kosovo.
Låt mig förena mig med ordförandeskapet genom att säga hur oroliga vi är över den explosiva situationen i Kosovo.
EnglishWe should, for our part, once again participate in this action and ensure that public opinion is alerted throughout Europe.
Vi måste på vår nivå ännu en gång delta i denna mobilisering och sprida den i hela Europa.
EnglishAn older female colleague alerted me to this fact at the start of my scientific career many years ago.
En äldre kvinnlig kollega varnade mig för detta faktum när jag inledde min forskningskarriär för många år sedan.
EnglishAccordingly, they alerted the port authorities at Dover.
Därför varnade de hamnmyndigheterna i Dover.
EnglishSo if there are cases, we have to be alerted and we have to follow what is happening in Russia very closely.
Om det inträffar fall måste vi alltså bli uppmärksammade på det och vi måste noga följa vad som händer i Ryssland.
EnglishI have been alerted to the possible existence of unfair competition in the civil construction sector in eastern Europe.
Jag har blivit uppmärksammad på att det eventuellt förekommer illojal konkurrens inom byggsektorn i Östeuropa.
EnglishI've alerted the management company about this.
Jag ska berätta för hyresvärden om det här.
EnglishFirst, by funding a real time information system, which does not exist since the mayors were not alerted.
För det första genom att finansiera ett direktverkande informationssystem, som inte finns eftersom borgmästarna inte varnades.
EnglishShould the Commission not have been alerted, and not for the first time, by the bans imposed by the authorities in Spain and Italy?
Borde inte kommissionen på nytt ha oroats då förbud utfärdades av spanska och italienska myndigheter?