"Alejandro" - Svensk översättning

EN

"Alejandro" på svenska

EN

Alejandro {egennamn}

volume_up
1. "Alexander"
Alejandro (även: Alexander)

Användningsexempel för "Alejandro" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English. - (SV) The legislation addressed by Alejandro Cercas is not uncontroversial.
skriftlig. - Den lagstiftning som Alejandro Cercas behandlar är inte okontroversiell.
EnglishI congratulate my colleague Alejandro Cercas on his report.
Jag gratulerar min kollega Alejandro Cercas till hans betänkande.
English(SV) I would like to say a sincere thank you to Alejandro and everyone else who has worked on this issue.
Jag skulle vilja säga ett hjärtligt tack till Alejandro och alla andra som har jobbat med denna fråga.
EnglishQuestion No 13 by Alejandro Cercas (H-0296/02):
Fråga nr 13 av Alejandro Cercas (H-0296/02):
EnglishSpanish film directors such as Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar and Luis Buñuel have received several international prizes.
Flera spanska filmskapare har fått internationella utmärkelser, däribland Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar och Luis Buñuel.
EnglishOn June 20, 2012 was Alejandro Leiro his licentiate seminar in the subject of Materials Engineering at Luleå University of Technology.
Den 20:e juni 2012 höll Alejandro Leiro sitt licentiatseminarium inom ämnet Materialteknik vid Luleå Tekniska Universitet.
EnglishWe must therefore categorically reject the draft directive for as long as it does not contain the amendments proposed by the rapporteur, Mr Alejandro Cercas.
Vi måste därför kategoriskt förkasta förslaget till direktiv så länge som det inte innehåller de ändringsförslag som föredraganden, Alejandro Cercas, lade fram.
EnglishThe next item is the report by Alejandro Cercas, on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs, on the implementation of social legislation relating to road transport.
Nästa punkt är ett betänkande av Alejandro Cercas, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, om tillämpning av sociallagstiftning i samband med vägtransporter.
English. - (FR) I voted in favour of the own-initiative report by my Spanish colleague Alejandro Cercas (PSE, ES) on the implementation of social legislation relating to road transport.
skriftlig. - (FR) Jag röstade för initiativbetänkandet från min spanske kollega Alejandro Cercas (PSE, ES) om tillämpning av sociallagstiftning i samband med vägtransporter.
EnglishWe have in fact just been visited by the new President-elect of Peru, Mr Alejandro Toledo, who has met members of Parliament and also the Commission and has told them of his needs.
Just dessa dagar har vi här på besök haft den nyvalde peruanske presidenten, Alejandro Toledo, som sammanträffat med ledamöter och med kommissionen och då uttryckt de behov som finns.