"alcoholic" - Svensk översättning

EN

"alcoholic" på svenska

volume_up
alcoholic {substantiv}
volume_up
alcohol {substantiv}
volume_up
alcoholism {substantiv}
EN

alcoholic {adjektiv}

volume_up
alcoholic (även: hard)
Every country has a contextual alcoholic drink.
Alla länder har en kontextuell alkoholhaltig dryck.
We do not want it to be some kind of alcoholic waste basket.
Vi vill inte att vodkan ska vara någon slags alkoholhaltig soptunna.
Of all alcoholic beverages, beer is the most dangerous, because people who drink it do not fully realize that they are consuming an alcoholic product.
Bland alkoholhaltiga drycker är ölet den farligaste eftersom den som nyttjar öl inte inser att han eller hon dricker en alkoholhaltig produkt.

Användningsexempel för "alcoholic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA different legal basis applies to all other alcoholic beverages, including beer.
För övriga alkoholhaltiga drycker inklusive öl gäller en annan lagstiftning.
EnglishI voted against the report on excise duty on alcohol and alcoholic beverages.
(EN) Jag röstade mot betänkandet om punktskatter för alkohol och alkoholhaltiga drycker.
EnglishWhat is more, there is still a ban on health claims for alcoholic products.
Vad mer är, är hälsopåståenden om alkoholprodukter fortfarande förbjudna.
EnglishOur aim is to put a stop to the excessive consumption of alcoholic drinks among young people.
Vårt mål är att bromsa ungdomars överdrivna konsumtion av alkoholhaltiga drycker.
EnglishFifteen years ago, the Council agreed on minimum rates for excise on alcoholic beverages.
För femton år sedan enades rådet om minimiskattesatser för alkoholdrycker.
EnglishEqually important is information about the contents of alcoholic beverages.
Lika viktig är information om innehåll i alkoholhaltiga drycker.
EnglishRates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages (vote)
Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (omröstning)
EnglishBesides, they concoct alcoholic beverages over there by mixing tap water and home-made spirits.
Dessutom gör man alkohol där så att man blandar kranvatten och sprit.
EnglishIn many ways, accessibility has also increased due to the larger number of premises serving alcoholic drinks.
På många sätt har tillgängligheten också ökat genom fler utskänkningstillfällen.
EnglishIt bans health-related labelling on alcoholic drinks.
I förordningen förbjuds hälsorelaterad information på alkoholhaltiga drycker.
EnglishWe want all recognised legitimate and traditional alcoholic products incorporated within it.
Vi vill att alla kända legitima och traditionella alkoholhaltiga drycker skall införlivas i detta.
EnglishAn advertising ban for alcoholic drinks, fast cars, drugs or toys might be the result.
Ett förbud mot reklam för alkoholdrycker, snabba bilar, läkemedel och leksaker skulle kunna bli följden.
EnglishIn many ways, accessibility has also increased due to the larger number of premises serving alcoholic drinks.
Det svenska alkoholmonopolet har numera öppet på lördagar och på fler platser.
EnglishWe do not want it to be some kind of alcoholic waste basket.
Vi vill inte att vodkan ska vara någon slags alkoholhaltig soptunna.
EnglishThe June Movement supports warning labels on alcoholic beverages.
Junirörelsen stöder varningsmärkning av alkoholhaltiga drycker.
EnglishWhy, though, would we want to ban the sale of alcoholic beverages at competitions and other events?
Men varför vill man förbjuda försäljning av alkoholdrycker i samband med tävlingar och annat?
EnglishNon-alcoholic wine or mineral water will be served.
Alkoholfritt vin eller mineralvatten serveras alltid till den som så önskar.
EnglishOn this issue, we will certainly table amendments regarding the advertising of alcoholic products.
I denna fråga kommer vi definitivt att inge ändringsförslag rörande reklam för alkoholprodukter.
EnglishHowever, specific labelling provisions are in force for certain alcoholic drinks - wines, for example.
Särskilda märkningsbestämmelser gäller dock för vissa alkoholhaltiga drycker, som t.ex. viner.
EnglishThis is the situation of alcoholic drink consumption in Sweden!
Detta är läget när det gäller alkoholkonsumtionen i Sverige!