"alcohol consumption" - Svensk översättning

EN

"alcohol consumption" på svenska

EN

alcohol consumption {substantiv}

volume_up
alcohol consumption
Many accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.
Många olyckor beror fortfarande på alkoholkonsumtion i samband med bilkörning.
It is alcohol consumption among these groups that we aim to influence.
Med förslaget försöker man påverka dessa gruppers alkoholkonsumtion.
We have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.
Vi har en relativt hög alkoholkonsumtion per capita, men färre överdrifter.

Användningsexempel för "alcohol consumption" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.
Många olyckor beror fortfarande på alkoholkonsumtion i samband med bilkörning.
EnglishWe have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.
Vi har en relativt hög alkoholkonsumtion per capita, men färre överdrifter.
EnglishIt is alcohol consumption among these groups that we aim to influence.
I Finland finns problemgrupper bland alkoholkonsumenterna - bland annat ungdomar.
EnglishIn France labels now carry a warning against alcohol consumption by pregnant women.
I Frankrike innehåller märkningen nu en varning mot alkoholkonsumtion under graviditeten.
EnglishAlcohol consumption is therefore widely regarded as part of growing up.
Att använda alkohol betraktas därför ofta också som en del av att bli vuxen.
EnglishIn addition, excise duties on alcohol serve the purpose of moderating alcohol consumption.
Vidare har punktskatter på alkohol till syfte att dämpa alkoholkonsumtionen.
EnglishThe first thing that the poor cut back on if prices rise is alcohol consumption.
Om priset stiger minskar alkoholkonsumtionen först hos de fattiga.
EnglishIt is being said here that taxation cannot reduce the consumption of alcohol.
Här säger man att man inte kan minska konsumtionen med beskattning.
EnglishMoreover, all the Member States stipulate a minimum age for the public consumption of alcohol.
Vidare föreskriver alla medlemsstater en lägsta ålder för offentligt intag av alkohol.
English(HU) The production and consumption of alcohol are probably as old as humanity itself.
(HU) Framställning och förtäring av alkohol är förmodligen lika gammalt som mänskligheten själv.
EnglishIt is alcohol consumption among these groups that we aim to influence.
Med förslaget försöker man påverka dessa gruppers alkoholkonsumtion.
EnglishIt is being said here that taxation cannot reduce the consumption of alcohol.
Inte stör den väl någon, i varje fall inte EU: s verksamhet.
EnglishAlso, habits in alcohol consumption vary widely in different parts of Europe.
Dryckesvanorna varierar även stort i olika delar av Europa.
EnglishIn Finland we have identified a clear link between the price of alcohol and its consumption.
I Finland har vi identifierat ett tydligt samband mellan priset på alkohol och alkoholkonsumtionen.
EnglishThe most acute problems of alcohol consumption relate to young people.
De mest akuta problemen med alkoholkonsumtion rör de unga.
EnglishIn the case of Sweden, the instrument of excise taxes is indeed used to reduce the consumption of alcohol.
I Sverige används punktskatter rent av för att minska alkoholkonsumtionen.
EnglishConcerning Amendment No 23, the whole recommendation is about alcohol consumption by young people.
När det gäller ändringsförslag 23, handlar hela rekommendationen om ungdomars alkoholkonsumtion.
EnglishAll the statistics relating to alcohol consumption speak in favour of continuing with this policy.
All statistik som mäter totalkonsumtionen av alkohol talar för en fortsättning av denna politik.
EnglishAlcohol consumption, even in small quantities, is harmful to the foetus.
Alkohol, även i små mängder, är skadligt för fostret.
EnglishWe must popularise good habits in alcohol consumption and the consumption of low-alcohol beer and wine.
Vi måste popularisera goda alkoholkonsumtionsvanor och konsumtion av öl och vin med låg alkoholhalt.

Liknande översättningar för "alcohol consumption" på svenska

alcohol substantiv
consumption substantiv
alcohol lock substantiv
air consumption substantiv
alcohol dependent adjektiv
energy consumption substantiv
fuel consumption substantiv
electricity consumption substantiv
article of consumption substantiv
alcohol content substantiv
alcohol policy substantiv
annual consumption substantiv