"alcohol abuse" - Svensk översättning

EN

"alcohol abuse" på svenska

EN

alcohol abuse {substantiv}

volume_up
alcohol abuse
Mr President, I talked about foetal alcohol syndrome and alcohol abuse in juveniles.
Jag talade om fetalt alkoholsyndrom och alkoholmissbruk bland ungdomar.
A final word on alcohol abuse as part of polydrug abuse.
Ett sista ord om alkoholmissbruk som en del av blandmissbruk.
On the contrary, people need to be informed as early as possible about the dangers of alcohol abuse.
I stället måste allmänheten informeras så tidigt som möjligt om farorna med alkoholmissbruk.

Användningsexempel för "alcohol abuse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTobacco always damages health but alcohol only does in cases of alcohol abuse.
Tobak är alltid hälsoskadligt, medan alkohol endast är skadligt vid missbruk.
EnglishIt portrays the abuse of alcohol as something that is acceptable in society.
Man beskriver alkoholkonsumtionen som något som är accepterat i samhället.
EnglishMr President, I talked about foetal alcohol syndrome and alcohol abuse in juveniles.
Jag talade om fetalt alkoholsyndrom och alkoholmissbruk bland ungdomar.
EnglishIn Ireland the level of alcohol abuse by young people has grown dramatically over the years.
I Irland har alkoholkonsumtionen bland ungdomar ökat dramatiskt under årens lopp.
EnglishRight across Europe, the abuse of alcohol by children and adolescents is a growing problem.
Alkoholkonsumtionen bland barn och ungdomar är ett växande problem över hela Europa.
English(PL) Mr President, alcohol abuse is currently a serious social problem in the European Union.
(PL) Herr talman! Alkoholmissbruk är för närvarande ett allvarligt socialt problem i EU.
EnglishEvery year, alcohol abuse claims 195 000 lives and costs the European economy EUR 125 billion.
Alkoholmissbruket kräver varje år 195 000 människoliv och kostar EU-ekonomin 125 miljarder euro.
EnglishOn the contrary, people need to be informed as early as possible about the dangers of alcohol abuse.
I stället måste allmänheten informeras så tidigt som möjligt om farorna med alkoholmissbruk.
EnglishTargeted education campaigns must be used to combat alcohol abuse.
Här bör målinriktade upplysningskampanjer motverka dem.
EnglishThere are also European trends, though, for example in the case of alcohol abuse among young people.
Det finns emellertid också europeiska tendenser, exempelvis när det gäller alkoholmissbruk bland unga.
EnglishA final word on alcohol abuse as part of polydrug abuse.
Ett sista ord om alkoholmissbruk som en del av blandmissbruk.
EnglishAny inclination to abuse alcohol must be nipped in the bud.
Missbrukstendenserna måste bekämpas på ett tidigt stadium.
EnglishThe links between starting young and heavy alcohol consumption, drug abuse and crime are an established fact.
Samband mellan tidig debutålder och stor alkoholkonsumtion, drogmissbruk och brottslighet är ett faktum.
EnglishThis has not been the case: I am referring to drug abuse, alcohol abuse, tobacco abuse, food and Internet addictions.
Så har inte alltid varit fallet: jag tänker då på missbruk av narkotika, alkohol, tobak, mat och Internet.
EnglishWe also think information and awareness-raising campaigns are needed, to alert people to the risks of alcohol abuse.
Vi anser även att informations- och upplysningskampanjer behövs för att varna för riskerna med alkoholmissbruk.
EnglishThe consequences of alcohol abuse affect us all.
EnglishIn my opinion, the problems associated with alcohol abuse are taking on worrying proportions in all EU Member States.
Som jag ser det börjar problemen i samband med alkoholmissbruk anta oroväckande proportioner i alla EU:s medlemsstater.
EnglishWe must remember that young people are the main victims of the murderous road accidents caused by alcohol abuse.
Vi måste komma ihåg att ungdomar är de främsta offren för trafikolyckor med dödlig utgång som beror på alltför stort intag av alkohol.
EnglishThe Swedish Government knew that this derogation was to expire after six months, but all too little has been done to overcome the alcohol abuse which exists.
Jag tycker att vi skall ha samma regler på den inre marknaden, och därför tänker jag också rösta så.
EnglishMany young people in Europe suffer from stress; indicators of substance abuse, especially alcohol and drugs, are increasing.
Många unga människor i Europa lider av stress; det finns tecken på att missbruket ökar, särskilt när det gäller alkohol och narkotika.

Synonymer (engelska) till "alcohol abuse":

alcohol abuse

Liknande översättningar för "alcohol abuse" på svenska

alcohol substantiv
abuse substantiv
drug abuse substantiv
to abuse verb
alcohol lock substantiv
word of abuse substantiv
alcohol dependent adjektiv
child abuse substantiv
alcohol content substantiv
alcohol policy substantiv