"alchemy" - Svensk översättning

EN

"alchemy" på svenska

volume_up
alchemy {substantiv}
EN

alchemy {substantiv}

volume_up
alchemy
Using the alchemy of book-keeping they even violated the Maastricht criteria, which they themselves set.
Med en logistisk alkemi överträdde de till och med kriterierna från Maastricht som de själva ställt upp.

Användningsexempel för "alchemy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor many centuries, mercury had a crucial role in alchemy and the secret sciences.
I många århundraden hade kvicksilver en avgörande roll i alkemin och de hemliga vetenskaperna.
EnglishAside from mere political alchemy, was the true social cancer of unemployment even mentioned?
Förutom de rent politiska frågorna, nämndes någonsin det verkliga samhällsproblemet, nämligen arbetslösheten?
EnglishUsing the alchemy of book-keeping they even violated the Maastricht criteria, which they themselves set.
Med en logistisk alkemi överträdde de till och med kriterierna från Maastricht som de själva ställt upp.
EnglishIn this field, I advise them not to play at alchemy, at the risk of finding themselves confronted with uncontrollable social conflicts.
Inom detta område råder jag dem att inte leka alkemister, annars löper de risken att ställas inför okontrollerbara sociala konflikter.
EnglishThis is due by and large, as we have heard today, to the sophistication of financial instruments which are viewed by some as akin to alchemy.
Detta beror i stort sett, som vi har hört i dag, på komplexiteten hos de finansiella instrument som en del betraktar som guldgruvor.

Synonymer (engelska) till "alchemy":

alchemy