"Albert" - Svensk översättning

EN

"Albert" på svenska

SV
SV

"Albert" på engelska

EN

Albert {egennamn}

volume_up
1. "first name"
Albert
volume_up
Albert {egenn.} (förnamn)
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Albert dyker in, jag följer Albert, filmteamet är inpå.
I went to the detectives to shake Albert out of the coalition.
Jag gick till detektiverna för att få ut Albert urföreningen.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
SV

Albert {egennamn}

volume_up
1. allmänt
Albert
2. "förnamn"
Albert
volume_up
Albert {egenn.} (first name)
Albert dyker in, jag följer Albert, filmteamet är inpå.
Albert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Jag gick till detektiverna för att få ut Albert urföreningen.
I went to the detectives to shake Albert out of the coalition.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
I can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.

Användningsexempel för "Albert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
EnglishMy thanks to the rapporteur, Mr Albert Dess, for a difficult and complicated job well done.
Jag vill tacka föredraganden Albert Dess som klarat av denna svåra och komplicerade uppgift väl.
EnglishI thought about hacking you up with an ax, Albert... and smashing your face in with a baseball bat.
Jag hartänkt att stycka dig med en yxa Albert... och slå in ansiktet med ett baseballträ.
English   Ladies and gentlemen, as Albert Camus once said: 'Losing your life is not a big deal.
   –Mina damer och herrar! Jag håller med Albert Camus om att det värsta inte är att förlora sitt liv.
EnglishI would like to thank Mr Albert Jan Maat from the bottom of my heart.
Jag skulle helhjärtat vilja tacka vår kollega Jan Maat.
English(DE) Mr President, Albert Einstein once said, 'Make things as simple as possible, but not simpler'.
(DE) Herr talman! Albert Einstein sade en gång ”Gör saker så enkla som möjligt, men inte enklare”.
EnglishI went to the detectives to shake Albert out of the coalition.
Jag gick till detektiverna för att få ut Albert urföreningen.
EnglishMay I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
Låt mig presentera Generalmajor Albert Stubblebine III, chef för den militära underrättelsetjänsten 1983.
EnglishAlbert, the universe is an infinite sphere whose center is everwyhere... and whose circumference is nowhere.
Albert, universum är en oändlig glob vars centrum är överallt... och vars omkrets är ingenstans.
EnglishBut you agree that Purree meant a great deal to Albert?
Men du håller med om att Purree betydde mycket förAlbert?
EnglishAlbert has a place here, a place you have denied.
Albert har en plats här, en plats som har blivit nekad honom.
EnglishAnd I'm looking at the lamb and I say, "Albert, how long?
Jag tittar på lammet och frågar, "Albert, hur länge?
EnglishAlbert goes in, I follow Albert, the crew is around.
Albert dyker in, jag följer Albert, filmteamet är inpå.
EnglishAlbert reaches in his pocket to pull out, you know, this black rubber band but what comes out instead is a knife.
Albert når i fickan för att ta ut, ni vet, den där svarta gummisnodden men ut kommer istället en kniv.
EnglishThe plaque reads, "Albert Einstein lived here."
Minnesbilden lydde: "Albert Einstein levde här."
EnglishAlbert, what brought you to the philosophical club?
EnglishMr President, last Saturday Marie-José the last Queen of Italy and daughter of King Albert of this country died.
Herr talman! I lördags avled Marie-José, den sista drottningen av Italien och dotter till kung Albert av det landet.
EnglishAlbert instructs, "Push it way up there."
Albert förklarar, "tryck upp den hela vägen upp."
EnglishAlbert, what happened in there is reality.
Albert, vad som hände där inne ärverkligt.
EnglishFor example, the portrait of Kemal Atatürk displayed on the one-lira coin can easily by mistaken for King Albert II.
Bland annat finns det risk för att den avbildning av Kemal Atatürk som finns på 1–liramyntet förväxlas med kung Albert II.

Synonymer (engelska) till "Albert":

Albert
Albert Einstein
English