"alarmist" - Svensk översättning

EN

"alarmist" på svenska

volume_up
alarmist {substantiv}
SV

"alarmist" på engelska

EN

alarmist {substantiv}

volume_up
alarmist (även: Cassandra)
alarmist (även: scaremonger)
Det finns ingen anledning att vara panikspridare.
I agree that some of the predicted price rises may be alarmist, but there will be price rises.
Jag instämmer i att några av de förutspådda priserna är panikspridare, men det kommer att inträffa prishöjningar.
alarmist
SV

alarmist {utrum}

volume_up

Användningsexempel för "alarmist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Jag tänker inte på en större trolig olycka och jag vill inte vara någon olyckskorp.
EnglishBut above all, let us not go overboard in sounding alarmist about this.
Men framför allt, låt oss inte låta överdrivet alarmerande när det gäller detta.
EnglishPolicies relating to climate change are based to a large extent on alarmist ideologies.
Politiken för klimatförändringar bygger till stor del på panikspridningsideologier.
EnglishI feel, however, that the tone is excessively alarmist and I will tell you why.
Emellertid tycker jag att ämnet avhandlas på ett lite för uppskärrat sätt, och jag skall förklara varför.
EnglishThat is alarmist talk to which I do not subscribe.
Detta prat leder till orosspridning, och det skriver jag inte under på.
EnglishWho among us will be able to check whether these alarmist forecasts have proved accurate in 2050?
Vem av oss kommer att kunna kontrollera om dessa panikspridande prognoser har visat sig vara riktiga 2050?
EnglishI agree that some of the predicted price rises may be alarmist, but there will be price rises.
Jag instämmer i att några av de förutspådda priserna är panikspridare, men det kommer att inträffa prishöjningar.
EnglishOn the other hand, alarmist labelling would terrify consumers who suffer from allergies and reduce their own consumption.
En terroristisk märkning skulle däremot skrämma allergiska konsumenter och bromsa deras egen konsumtion.
EnglishNext, it taught us how to completely disguise a lack of judgment with alarmist speeches and arm waving.
Därefter lärde vi oss hur man helt och hållet döljer sitt bristande omdöme genom att hålla varningstal och vifta med vapen.
EnglishThe report tries to be neither unduly alarmist, nor too complacent about the situation of pension systems.
Vi försöker, genom rapporten, att varken sprida onödig panik eller vara alltför belåtna över läget när det rör pensionssystemen.
EnglishOnly a few years ago, anyone who mentioned these matters was dismissed as being utopian, alarmist and even a little mad.
När man talade om detta för bara några år sedan ansågs man vara utopisk, orosspridare och till och med litet tokig.
EnglishThere is no need to be an alarmist.
Det finns ingen anledning att vara panikspridare.
EnglishThe rapporteur is unnecessarily alarmist regarding the consequences of the euro as a parallel currency for the pre-in countries.
Föredraganden är oroad i onödan över konsekvenserna av euron som en parallell valuta för " pre-in" -nationerna.
EnglishThe rapporteur is unnecessarily alarmist regarding the consequences of the euro as a parallel currency for the pre-in countries.
Föredraganden är oroad i onödan över konsekvenserna av euron som en parallell valuta för " pre-in " -nationerna.
EnglishIt is these irregularities that give rise to alarmist headlines when we are presented with the Court of Auditors' report on an annual basis.
Det är dessa oegentligheter som ger upphov till skriande rubriker när vi en gång per år tar del av revisionsrättens rapport.
EnglishIt is these irregularities that give rise to alarmist headlines when we are presented with the Court of Auditors ' report on an annual basis.
Det är dessa oegentligheter som ger upphov till skriande rubriker när vi en gång per år tar del av revisionsrättens rapport.
EnglishIt is therefore natural that people should ask questions about whether we were being alarmist then or are not taking it seriously enough now.
Det är därför naturligt att människor frågar sig om vi greps av panik då eller om vi inte tar det på tillräckligt stort allvar idag.
EnglishWe are not alarmist.
EnglishWe could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
Vi kunde emellertid inte stödja just denna text, eftersom framför allt leden i beaktandemeningen är obalanserade och i alltför hög grad bidrar till att sprida oro.
EnglishI do not want to be alarmist in any way but the fact that the British Government has already acted is something which should be taken into consideration.
Jag vill inte på något sätt sprida oro, men det faktum att den brittiska regeringen redan har agerat är någonting som borde tas i beaktande.