"alarm system" - Svensk översättning

EN

"alarm system" på svenska

EN

alarm system {substantiv}

volume_up
alarm system

Användningsexempel för "alarm system" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlarm and Pass system Operation and maintenance of Alarm and Pass system.
Drift och underhåll av larm- och passersystem.
EnglishThe Consumer Scoreboard serves as an alarm system, telling us even when the internal market is letting consumers down.
Konsumentresultattavlan fungerar som ett larmsystem, som talar om för oss när den inre marknaden sviker konsumenterna.
EnglishThe accident in the Channel Tunnel - where there is a modern alarm system - could have caused heavy loss of life.
Olyckan i tunneln under Engelska kanalen - där det finns ett modernt larmsystem - skulle ha kunnat ge upphov till en hemsk katastrof med många dödsfall.
EnglishIt includes a special immediate alarm system and entitles the Commission to send a formal reminder to the Member States to take action.
I förslaget föreslås därför ett speciellt larmsystem och att kommissionen skall ha rätt att rikta en formell uppmaning till medlemsstaterna att vidta åtgärder.
EnglishAccordingly, we wish, first of all, to make progress in the development of an alarm and information system which aims to combat the risks inherent to the use of IT.
Först och främst vill vi på ett framgångsrikt vis utarbeta ett alarm- och informationssystem som motverkar de risker som är förenade med användning av information.
EnglishThere are a number of documented cases where criminals have used interference transmitters to knock out various types of alarm system, for example, and remote controlled car door locks.
Det finns flera dokumenterade fall där kriminella använt störningssändare för att slå ut exempelvis olika typer av larmsystem och bilars fjärrstyrda dörrlås.
EnglishIn addition to satellite monitoring, we need the same kind of forest fire alarm and prevention system which has worked successfully for many years now in Finland, for example.
Utöver satellitövervakning behöver vi samma typ av system för skogsbrandlarm och förebyggande av skogsbränder som har fungerat bra i till exempel Finland i många år nu.
EnglishAt that time, the intransigence and formalism of the Commission and the Council prevented us from achieving that result and we had to be content with a modest alarm bell system.
Då var det kommissionens och rådets omedgörlighet och formalism som förhindrade oss från att uppnå det resultatet och vi var tvungna att nöja oss med ett blygsamt system med varningsklockor.

Synonymer (engelska) till "alarm system":

alarm system

Liknande översättningar för "alarm system" på svenska

system substantiv
alarm substantiv
legal system substantiv
accounting system substantiv
judicial system substantiv
coding system substantiv
educational system substantiv
decimal system substantiv