EN

alarm {substantiv}

volume_up
There is no need for alarm, but if the individual pictured on the screen above you --
Det finns ingen anledning till oro, men om personen...... på skärmen över er...
In December 1996 the Commission said there was no cause for alarm.
I december 1996 sade kommissionen att det inte finns någon anledning till oro.
The deadly SARS virus has justifiably caused alarm throughout the world.
Det dödliga viruset SARS har lett till berättigad oro i hela världen.
alarm
However, I consider this to be a false alarm.
Jag anser dock att detta är ett falskt alarm.
How many false alarms will this eCall system trigger?
Hur många falska alarm kommer eCall-systemet att utlösa?
SOS Alarm Sweden AB is 50 percent owned by the Swedish State and 50 percent by Sweden's municipalities and county councils (SKL).
SOS Alarm Sverige AB ägs till 50 procent av staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Alarm bells are ringing for Europe, and everyone knows that the sound of an alarm is not always pleasant.
EU:s väckarklocka ringer, och alla vet att ljudet från en väckarklocka inte alltid är trevligt.
This must sound an alarm bell for both Member States and the European Union as a whole.
Detta måste vara en väckarklocka för både medlemsstaterna och Europeiska unionen som helhet.
Denna senaste väckarklocka behövdes.
This should sound alarm bells throughout the whole of Europe.
Detta borde fungera som en larmsignal i hela Europa.
I think it should sound an alarm to the governments that negotiated this treaty.
Jag tror att det bör utgöra en larmsignal för de regeringar som har förhandlat fram detta fördrag.
This should ring alarm bells ahead of the vote.
Det borde vara en larmsignal inför omröstningen.
In that sense, this report is sounding the alarm bells and that is why we will support it.
I det hänseendet är betänkandet en varningssignal och det är därför vi stöder det.
The labelling of GMOs should already be ringing alarm bells.
Redan märkningen av GMO borde ha varit en varningssignal.
The Pirker report is an excellent contribution and a fundamental alarm signal in the fight against this scourge.
Betänkandet Pirker är ett utmärkt bidrag och en viktig varningssignal i kampen mot detta gissel.
Mr President, this directive is causing alarm amongst hauliers in the UK.
Direktivet väcker bestörtning bland åkarna i Förenade kungariket.
Detta orsakade bestörtning i vissa medlemsstater.
This caused alarm in certain Member States.
Detta orsakade bestörtning i vissa medlemsstater.
SV

alarm {neutrum}

volume_up
Jag anser dock att detta är ett falskt alarm.
However, I consider this to be a false alarm.
Hur många falska alarm kommer eCall-systemet att utlösa?
How many false alarms will this eCall system trigger?
SOS Alarm Sverige AB ägs till 50 procent av staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
SOS Alarm Sweden AB is 50 percent owned by the Swedish State and 50 percent by Sweden's municipalities and county councils (SKL).

Användningsexempel för "alarm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
De årliga fattigdomsapporterna i medlemsstaterna borde få larmklockorna att ringa.
EnglishThe big question is: why did the alarm bells not go off sooner in the Commission?
Den stora frågan är: varför ringde inte varningsklockorna tidigare i kommissionen?
EnglishHowever, Parliament should sound the alarm whenever there is dissatisfaction.
Men detta parlament måste fungera som en otillfredsställelsens varningsklocka.
EnglishWe're here at the Machen Library...... where just hours ago, an alarm was triggered.
Vi står här utanför Mapknibiblioteket, där larmet utlöstes för några timmar sedan.
EnglishThere is no need for alarm, but if the individual pictured on the screen above you --
Det finns ingen anledning till oro, men om personen...... på skärmen över er...
EnglishThe precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
Tidigare fall som gäller beskattning av besparingar bör få varningsklockorna att ringa.
EnglishThe effects these imbalances will have on the environment should be a cause for alarm.
Man har anledning att befara att miljön kommer att bli lidande av dessa obalanser.
EnglishThe alarm was raised in as many as 30 municipalities, up to the Veneto region.
En varning utfärdades i hela 30 kommuner, ända bort till regionen Veneto.
EnglishIf these principles are at risk, we have the right - and the duty - to sound the alarm.
Om dessa principer påverkas har vi rätten och plikten att höja varningsflagg.
EnglishThe interminable spread of HIV/AIDS is a cause of major alarm to all of us.
   .– Den ändlösa spridningen av hiv/aids borde vara en viktig varningsklocka för oss alla.
EnglishThey alarm people, and anyway they cost both individuals and firms too much money.
Man blir tokig av det och kostnaderna för det är för stora för medborgare och näringsliv.
EnglishEvery burglar alarm bought, for example, is because we feel we are not safe.
Till exempel är varje inbrottslarm som köps ett bevis på att vi inte känner oss trygga.
EnglishYou have all received an e-mail explaining what you should do when the alarm sounds.
Ni har alla fått ett e-postmeddelande där det förklaras vad ni ska göra när larmet går.
EnglishIn that sense, this report is sounding the alarm bells and that is why we will support it.
I det hänseendet är betänkandet en varningssignal och det är därför vi stöder det.
EnglishMr President, it appears that Doha has sounded the alarm bells here in this House.
Herr talman! Doha har tydligen satt igång larmklockan här i byggnaden.
EnglishThere are those who put forward arguments designed to alarm our female citizens.
Det finns de som lägger fram argument som är avsedda att skrämma upp våra kvinnliga medborgare.
EnglishAlarm bells have been rung in recent weeks by humanitarian organisations working in Sudan.
De humanitära organisationer som arbetar i Sudan har slagit larm de senaste veckorna.
EnglishHowever, I want to sound an alarm over the question of leaded petrol.
Jag vill emellertid utlysa en varning när det gäller frågan om blyad bensin.
EnglishThere is cause for alarm at the way in which the fledgling Balkan state is developing.
Det finns anledning att varna för hur den unga Balkanstaten utvecklas.
EnglishIn December 1996 the Commission said there was no cause for alarm.
I december 1996 sade kommissionen att det inte finns någon anledning till oro.

"alarm go off" på svenska

alarm go off
Swedish
  • larmet gå av
  • larm går av
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "alarm":

alarm
alarm bell
English

Synonymer (svenska) till "alarm":

alarm
Swedish