"akin to" - Svensk översättning

EN

"akin to" på svenska

EN

akin to {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "akin to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAkin Birdal has now been imprisoned for such a statement, in spite of his ill-health.
För ett sådant uttalande har Akin Birdal nu satts i fängelse trots sin sjukdom.
EnglishMy advice to Turkey must be: choose the future and free Akin Birdal and his colleagues.
Mitt råd till Turkiet blir: välj framtiden och släpp Akin Birdal och hans kolleger.
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Det är besläktat med grov stöld eller åtminstone expropriering utan ersättning.
EnglishSince then an international Interpol arrest warrant has been pending against Kenan Akin.
Sedan dess föreligger en internationell arresteringsorder från Interpol mot Kenan Akin.
EnglishAkin Birdal was free at just that particular time because of what was termed 'ill health '.
Akin Birdal var just då på fri fot på grund av " ohälsa ", som det hette.
EnglishDoing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
Att göra ingenting på jobbet är att likna vid att onanera på jobbet; det är fullständigt olämpligt.
EnglishMr President, Commissioner, I met Akin Birdal about two weeks ago in Turkey.
Herr ordförande, herr kommissionär! För drygt två veckor sedan träffade jag Akin Birdal i Turkiet.
EnglishThe Structural Funds are not akin to a shop that is there to serve Member States.
Strukturfonderna är inte någon nationell servicebutik.
EnglishThere has been no force akin to the one that has driven EMU forward.
Det har inte funnits någon kraft lik den som har drivit fram EMU.
EnglishWe call for the immediate unmasking of those guilty of the assassination attempt against Akin Birdal.
Vi kräver att de som är skyldiga till mordförsöket på Akin Birdal omedelbart avslöjas.
EnglishMr President, two weeks ago, we met Akin Birdal in Ankara at the offices of the EU delegation.
Herr talman! För två veckor sedan träffade vi Akin Birdal i Ankara på EU-delegationens kontor.
EnglishThat is what is working against democratic fighters such as Akin Birdal.
Det är det som verkar emot demokratikämpar som Akin Birdal.
EnglishAkin Birdal and his organisation are fighting for this too.
En person som Akin Birdal skulle också kunna fungera som samtalspartner.
EnglishIt is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
Det liknar mer det kastsystem som tidigare fanns i Indien.
EnglishIt is akin to my asking us to debate the result of the Madrid city council elections now.
Det är som om jag nu skulle begära att vi skulle debattera resultaten av det kommunala valet i Madrid.
EnglishAkin Birdal, who held talks with Mr Barón Crespo, was taken into prison while he was standing outside.
Akin Birdal, som träffade Barón Crespo, fängslades när han var ute.
English(B5­0379/2000) by Mr Sakellariou and Mr Schori, on behalf of the PSE Group, on the imprisonment of Akin Birdal;
(B5­0379/2000) av Sakellariou och Schori för PSE-gruppen om fängslandet av Akin Birdal;
EnglishImposing damaging solutions on a free country is akin to totalitarianism, which does not take us anywhere.
Att påtvinga ett fritt land skadliga lösningar liknar totalitarism, som inte för oss någonstans.
EnglishLuxembourgish, the national language, is akin to German.
Det nationella språket, lëtzebuergesch, är släkt med tyska.
EnglishI just wonder if the Commission' s regrets will help to get Akin Birdal out of prison tomorrow?
Och jag frågar mig: Kommer kommissionens beklaganden att hjälpa Akin Birdal att komma ut ur fängelset i morgon?

Liknande översättningar för "akin to" på svenska

akin adjektiv
to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb