EN

airport {substantiv}

volume_up
An airport provides airport facilities and airport services.
En flygplats tillhandahåller flygplatsanläggningar och flygplatstjänster.
I imagine that Strasbourg airport is not the only airport in which strikes can take place.
Jag kan tänka mig att Strasbourgs flygplats inte är den enda flygplats där det kan förekomma strejker.
At Düsseldorf airport, night falls at 10 p. m., according to Mr Florenz.
På Düsseldorfs flygplats börjar natten klockan 22.00, sade min kollega Florenz.

Användningsexempel för "airport" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishCharleroi airport is one of the fastest growing airports in the whole of Europe.
Flygplatsen i Charleroi är en av de snabbast växande flygplatserna i hela EU.
EnglishThat is exactly what the Council Directive on airport charges intends to do.
Detta är exakt vad rådets direktiv om flygplatsavgifter har till syfte att göra.
EnglishWith regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
I fråga om flygplatskapacitet är det tydligt att vi behöver ett globalt synsätt.
EnglishThe first airport with tax-free points of sale was Shannon in Ireland in 1947.
Den första flygplatsen som införde skattefri försäljning var Shannon i Irland 1947.
EnglishOn our side there is the airport, while the French side is European territory.
På vår sida ligger flygplatsen; den franska delen är europeiskt territorium.
EnglishMy experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Min erfarenhet är att kostnaderna för utbyggd flygplatskapacitet nästan aldrig stämmer.
EnglishOf course the airport is closed, and of course I have paid many millions of ecus.
Självfallet är flygplatsen stängd, och självfallet har jag betalat många miljoner ecu.
EnglishPassengers see these strict airport controls as a violation of their rights.
Passagerare ser de stränga flygplatskontrollerna som ett brott mot sina rättigheter.
EnglishTechnical and organisational issues are very important in relation to airport capacity.
Tekniska frågor och organisationsfrågor är mycket viktiga för flygplatskapacitet.
EnglishIn difficult situations we can use the definition of the city airport as a way out.
Där situationen är svår kan man använda definitionen av närflygplatsen som ett medel.
English   As you know, the difficulty was due to a strike by workers at the airport.
   – Som ni vet berodde svårigheterna på en strejk bland arbetstagarna på flygplatsen.
EnglishAt Düsseldorf airport, night falls at 10 p. m., according to Mr Florenz.
På Düsseldorfs flygplats börjar natten klockan 22.00, sade min kollega Florenz.
EnglishI should like to read to you part of the letter from the airport authority:
Jag skulle vilja läsa upp en del av brevet från luftfartsmyndigheten för er:
EnglishAs you know, the difficulty was due to a strike by workers at the airport.
– Som ni vet berodde svårigheterna på en strejk bland arbetstagarna på flygplatsen.
EnglishThe response from a few irresponsible people in Bitola, a bomb at the airport.
Svaret från några ansvarslösa personer i Bitola: en bomb på flygplatsen.
EnglishAt Düsseldorf airport, night falls at 10 p.m., according to Mr Florenz.
På Düsseldorfs flygplats börjar natten klockan 22.00, sade min kollega Florenz.
EnglishI am thinking here of airport zones, high-speed trains and major motorways.
Jag tänker på höghastighetståg, stora motorvägar som man skulle behöva göra något åt.
EnglishSchiphol Airport is to my knowledge applying this principle carefully.
Flygplatsen i Schipol tillämpar såvitt jag vet redan det senare mycket noggrant.
EnglishIn addition, environmental criteria will become grounds for adapting airport charges.
Dessutom kan miljökriterier ligga till grund för en anpassning av flygplatsavgifterna.

"airport gates" på svenska

airport gates
Swedish
  • flygplats grindar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "airport":

airport