"airbus" - Svensk översättning

EN

"airbus" på svenska

volume_up
airbus {substantiv}
EN

airbus {substantiv}

volume_up
airbus (även: airport coach)

Användningsexempel för "airbus" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishThe Airbus workers in France and Germany must not be played off against one another.
De anställda vid Airbus i Frankrike och Tyskland får inte spelas ut mot varandra.
EnglishIt took some imagination from people at that time to put the concept of Airbus together.
På den tiden krävdes det en viss fantasi för att skapa sig en bild av Airbus.
EnglishI am proud that Airbus has managed to reinvent itself as a European company.
Jag är stolt över att Airbus har lyckats förnya sig som ett EU-företag.
EnglishJust recently the six countries cooperating on the Airbus came together again.
För bara en kort tid sedan samlades på nytt de sex länder som samarbetar på området Airbus.
EnglishAirbus and Galileo have shown us the importance of successful European flagships.
Airbus och Galileo har visat oss hur viktigt det är med framgångsrika europeiska flaggskepp.
EnglishWhere would we be today if, for example, we had not developed the Airbus ourselves?
Var skulle vi stå i dag om vi till exempel inte hade utvecklat Airbus?
English The aircraft concerned, the Airbus 330, has a computer-controlled system (flying by wire).
 Styrningen hos den aktuella Airbus 330 baseras på datorflygning (”flying by wire”).
EnglishWe can already see that in the new generation of aircraft: the Airbus 380 and the Boeing 787.
Vi kan redan se detta i den nya generationens flygplan: Airbus 380 och Boeing 787.
EnglishThus, for example, in France, a company such as Airbus lacks a legal framework.
Exempelvis förhåller det sig så att ett företag som Airbus i Frankrike saknar rättsliga instrument.
EnglishSecondly, Airbus must be recapitalised using public funds.
För det andra måste Airbus få nytt kapital genom användning av offentliga medel.
EnglishComplaint by Boeing (US) against Airbus (EU) before the WTO (debate)
Boeings (Förenta staterna) klagomål mot Airbus (EU) inom WTO (debatt)
EnglishThe question of support for Airbus is immaterial in this assessment.
Frågan om understöd till Airbus är oväsentligt i den här bedömningen.
EnglishAirbus provides jobs at six European locations and employs a total of 58 000 workers.
Airbus ger arbetstillfällen på sex europeiska orter och sysselsätter sammanlagt 58 000 arbetstagare.
EnglishWithout titanium from Russia, for example, it would not be possible to produce a single airbus.
Utan titan från Ryssland skulle det exempelvis inte vara möjligt att tillverka en enda Airbus.
EnglishIn Hamburg, where I come from, there are 12 000 people working for Airbus.
I min hemstad Hamburg arbetar 12 000 personer för Airbus.
EnglishAirbus benefits from the system of repayable loans: it is an appropriate, effective system.
Airbus utnyttjar systemet med återbetalningspliktiga lån. Det är ett lämpligt och effektivt system.
EnglishAre there companies in addition to Thomson and the Airbus consortium which have sustained damage?
Finns det ytterligare företag som åsamkats skada av detta, förutom Airbus-konsortiet och Thomson?
EnglishThe Commission must also remember that the attacks on Airbus before the WTO are unjustified.
Kommissionen måste också komma ihåg att attackerna på Airbus inför Världshandelsorganisationen är omotiverade.
EnglishThe first step in this direction will be the creation next year of the Airbus single corporate entity.
Första steget i den riktningen kommer att vara bildandet av Airbus Single Corporate Entity nästa år.