"air-transport" - Svensk översättning

EN

"air-transport" på svenska

EN

air-transport {substantiv}

volume_up
air-transport
Environmental tax must be incorporated into air fares, especially in the air transport sector.
Främst inom sektorn lufttransport måste miljöskatten ingå i biljettpriset.
Among the different modes of transport, air transport has experienced the fastest growth.
Lufttransport är det transportmedel som har den snabbaste tillväxten.
Today, we are to vote on amending the rules on hand luggage in air transport.
I dag ska vi rösta om ändringar av reglerna om handbagage vid lufttransport.

Användningsexempel för "air-transport" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe air transport industry has increased its emissions by around 100% since 1990.
Flygindustrin har hittills ökat sina utsläpp med ungefär 100 procent sen 1990.
EnglishMr President, as everyone knows, air transport is absolutely strategic in nature.
Herr talman! Som alla vet är flygtransporten fullkomligt strategisk till sin natur.
EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
EU har nyligen antagit förordningar av samma typ för transport med flyg och järnväg.
EnglishIn practice, this continues to disable competition in the air transport market.
Därmed sätts konkurrensen på flygmarknaden i praktiken fortfarande ur spel.
EnglishToday, we are to vote on amending the rules on hand luggage in air transport.
I dag ska vi rösta om ändringar av reglerna om handbagage vid lufttransport.
EnglishIncluding air transport in the emission quota exchange system is a major step.
Att få med lufttransporterna i systemet med utsläppsrätter är ett mycket viktigt steg.
EnglishVAT is charged on international rail transport, but not on air transport.
Mervärdesskatt tas ut på internationell järnvägstrafik, men inte på lufttrafik.
EnglishI believe this regulation is extremely important for air transport safety.
Jag anser att denna förordning är oerhört viktig för lufttransportsäkerheten.
EnglishEurope needs economic development and, obviously, air transport development.
Europa behöver ekonomisk utveckling och naturligtvis utveckling av lufttransporterna.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Transport > Air transport
EUROPA > Sammanfattning av EU-lagstiftningen > Transporter > Luftfart
EnglishI would also like to know whether he supervises air transport in Europe.
Jag frågar honom även om han utövar kontroll av transporter genom luften i Europa.
EnglishMost accidents and incidents that occur in air transport occur because of human error.
Flertalet olyckor och incidenter inom flyget beror på den mänskliga faktorn.
EnglishLast week, Mr President, I received the latest figures on delays in air transport.
Herr ordförande! I veckan fick jag de senaste siffrorna om förseningarna i lufttrafiken.
EnglishInternational Civil Aviation Organisation (ICAO): Air transport and the environment
Internationella civila flygorganisationen (ICAO): Flygtransport och miljö
EnglishAir transport has experienced an accelerated development over the last years.
Luftfarten har utvecklats i en allt snabbare takt under de senaste åren.
English(RO) It is true that air transport is the safest out of every form of transport.
(RO) Det är sant att luftfart är det säkraste av alla transportmedel.
EnglishWe must also bring an immediate end to unfair competition in road and air transport.
Vi måste också omedelbart sätta stopp för orättvis konkurrens inom väg- och lufttrafik.
EnglishIt is essential to transfer short-haul air freight transport to the railways.
Att flytta över flyggodstransporter till järnväg på kortdistanser är absolut nödvändigt.
EnglishIn recent years, air transport has had a clear lead over other means of transport.
Under de senaste åren har luftfarten använts i betydligt högre grad än andra transportsätt.
English. - (PT) I voted in favour of this amendment to the EU-US Air Transport Agreement.
Jag röstade för denna ändring av luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna.

Liknande översättningar för "air-transport" på svenska

transport substantiv
air substantiv
to transport verb
air duct substantiv
air carrier substantiv
air cleaner substantiv
Swedish
air force substantiv
air raid substantiv
Swedish
air gap substantiv
Swedish
air crew substantiv