"air time" - Svensk översättning

EN

"air time" på svenska

volume_up
air time {substantiv}
EN

air time {substantiv}

volume_up
If Turkish television and radio provided more air time for Kurdish programmes, then Roj TV in Denmark will not be that important any more.
Om tv och radio i Turkiet avsatte mer sändningstid för kurdiska program, skulle Roj TV i Danmark inte vara lika viktig längre.
This very topic was, however, given plenty of air time on the Belgian TV channel VRT that evening, so it seems that it had been leaked.
Just den här frågan ägnades dock massor av sändningstid i den belgiska tv-kanalen VRT samma kväll, så det verkar som om det hela hade läckt ut.

Användningsexempel för "air time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey should not be allowed to create monopolistic arrangements for air-time providers.
De bör inte tillåtas att skapa monopolistiska arrangemang för tillhandahållare av tjänsterna.
EnglishThe noise that most disturbs people's sleep is that caused by night-time air traffic.
Det buller som ger medborgarna mest sömnstörningar är det som förorsakas av den nattliga flygtrafiken.
EnglishAt the same time, the air traveller does have to be taken seriously.
Samtidigt måste flygresenärerna tas på fullt allvar.
EnglishConcerning the purchase of public air time, a wide variety of attitudes exist amongst Member States.
Rörande köp av tid i offentlig etermedia, finns det många varierande attityder bland medlemsstaterna.
EnglishGiven that access to these regions is difficult and time-consuming, air transport is extremely important to them.
Eftersom det är svårt och tidsödande att nå de här regionerna är flygtransporterna oerhört viktiga för dem.
EnglishIf Turkish television and radio provided more air time for Kurdish programmes, then Roj TV in Denmark will not be that important any more.
Om tv och radio i Turkiet avsatte mer sändningstid för kurdiska program, skulle Roj TV i Danmark inte vara lika viktig längre.
EnglishMr President, on a point of order, I wish to ask whether you can confirm whether the reindeer were on the ground or in the air at the time.
Det gäller en ordningsfråga. Jag undrar om ni kan bekräfta om rådjuret var på marken eller i luften vid det aktuella tillfället.
EnglishIt should also be said that Air France, time and time again, cannot resist making life very difficult for new entrants onto the market in France.
Likaså måste det sägas att Air France inte underlåter att gång efter annan göra livet surt för nykomlingar på marknaden i Frankrike.
EnglishThis very topic was, however, given plenty of air time on the Belgian TV channel VRT that evening, so it seems that it had been leaked.
Just den här frågan ägnades dock massor av sändningstid i den belgiska tv-kanalen VRT samma kväll, så det verkar som om det hela hade läckt ut.
EnglishA boat would be spotted from the air, and by the time the local rescue operation was launched, the boat was no longer there, and 53 to 57 people had drowned.
En båt som kunde siktas från luften, och när den lokala räddningsoperationen väl inleddes fanns båten inte längre kvar där, och 53 till 57 personer hade drunknat.
EnglishAccording to the World Health Organisation, every year over 300 000 Europeans die before their time from air pollution, the main cause of which in cities is car traffic.
Enligt Världshälsoorganisationen dör fler än 300 000 européer varje år i förtid på grund av luftföroreningarna som i städerna till största delen orsakas av biltrafik.

Liknande översättningar för "air time" på svenska

time substantiv
time adverb
Swedish
air substantiv
to time verb
all the time adverb
lead time substantiv
Swedish
air duct substantiv
Swedish