"air support" - Svensk översättning

EN

"air support" på svenska

EN

air support {substantiv}

volume_up
1. militärt
air support
2. sjöfart
air support

Användningsexempel för "air support" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAir support is committed to a rebel reinforcement column...... moving down the back side of these mountains.
Luftsupporten är övertygad till ett förstärkt column...... Rör sig nerför baksidan av dom här bergen.
EnglishYour mission is to give air support to that rescue.
EnglishI want air support to maintain at 1500 feet.
EnglishWe all recognise the significant benefits that accrue from reduced air pollution and we support cost-effective integrated approaches to achieving improvements in air quality.
Vi inser alla de betydande fördelarna med minskade luftföroreningar och vi stöder kostnadseffektiva samordnade strategier för att uppnå förbättringar av luftkvaliteten.
EnglishThirdly, the actions of Ukraine in the field of air transport in support of the Petersburg missions is a sector of activity to which the European Union attaches a great deal of importance.
Tredje påpekandet: Ukrainas verksamheter på flygtransportområdet för att stödja Petersberg- delegationen. Ett område, en verksamhet som Europeiska unionen ger mycket stor betydelse.
EnglishIn that framework, reference was also made to the German initiative for a Council directive on assistance in cases of transit for the purpose of return by air, which I support, as you do.
I det sammanhanget hänvisade man även till det tyska initiativet för ett rådsdirektiv om stöd vid transitering inom ramen för åtgärder för återsändande med flyg, vilket jag i likhet med er stöder.

Liknande översättningar för "air support" på svenska

air substantiv
support substantiv
to support verb