"to air out" - Svensk översättning

EN

"to air out" på svenska

EN

to air out {verb}

volume_up
1. allmänt
2. "discuss openly", bildligt

Användningsexempel för "to air out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is almost as if air is being let out of the tyre of enthusiasm in relation to it.
Entusiasmen skulle nästan kunna liknas vid ett trasigt däck vars luft pyser ut.
EnglishA tiresome subject, as we all know, and as every air traveller finds out.
Som vi alla vet ett besvärligt område. Det kommer alla flygresenärer att få erfara.
EnglishWe must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
EnglishIt has just bought out Air Afrique and brought Alitalia under its wing as well as the Czech airline CSA.
Bolaget har just köpt upp Air Afrique och lockat till sig Alitalia till sin intressesfär, liksom det tjeckiska bolaget CSA.
EnglishThis debate on air quality concerns the particular problem of ozone in ambient air, as set out in the Davies report.
I denna debatt om luftkvalitet diskuterar vi, med utgångspunkt i Daviesbetänkandet, problemet med ozon i luften.
EnglishThis debate on air quality concerns the particular problem of ozone in ambient air, as set out in the Davies report.
. (FR) I denna debatt om luftkvalitet diskuterar vi, med utgångspunkt i Daviesbetänkandet, problemet med ozon i luften.
EnglishApart from monitoring on the ground, NATO will also be carrying out air surveillance; so here too there will be joint action.
Vid sidan av övervakningen till lands har vi också övervakningen av luftrummet genom Nato; det är en gemensam aktion.
EnglishWe should also point out that air traffic services cannot be subject to the economic rules of the Treaty, nor can competition be introduced.
Det bör också preciseras att flygtrafiktjänster inte kan omfattas av fördragets ekonomiska regler eller konkurrensutsättas.
EnglishI do not know whether an air strike can take out all these weapons, but for us to start again without finishing would be disastrous.
Jag vet inte om ett luftangrepp kan förstöra alla de här vapnen, men om vi skulle börja igen utan att avsluta det skulle det leda till katastrof.
EnglishIt would have been a serious mistake to keep air traffic out of it and invest the funds into competing modes of transport, as was proposed to begin with.
Det hade varit ett allvarligt misstag att inte ta med luftfartsverksamhet och investera pengarna i andra transportslag, vilket ursprungligen föreslog.
EnglishAir pollution kills over 350 000 people in Europe, 65 000 of them in Germany, and so it would be a good thing if we were to do more than just give out hot air.
Luftföroreningarna dödar över 350 000 människor i Europa, varav 65 000 i Tyskland, och därför vore det bra om vi gjorde mer än att bara släppa ut varm luft.
EnglishAir pollution kills over 350 000 people in Europe, 65 000 of them in Germany, and so it would be a good thing if we were to do more than just give out hot air.
Luftföroreningarna dödar över 350 000 människor i Europa, varav 65 000 i Tyskland, och därför vore det bra om vi gjorde mer än att bara släppa ut varm luft.
EnglishThe report is also right to point out that air safety needs more attention as the number of flights and passengers criss-crossing our airspace grows each year.
Betänkandet gör också rätt i att påpeka att flygsäkerheten behöver mer uppmärksamhet då antalet flygturer och passagerare som korsar vårt luftrum ökar för varje år.
EnglishBut let me point out that air safety in the Community depends on cooperation between the national authorities, international organisations and the industry.
Men jag vill påpeka att luftfartssäkerheten i gemenskapen är beroende av ett samarbete mellan de enskilda staternas myndigheter, de internationella organisationerna och industrin.
EnglishIf all those who become active in the market do so subject to the same rules, then there is no likelihood, in future, of safety in the air losing out as a result of social dumping.
Om alla som blir aktiva på marknaden omfattas av samma regler är det i framtiden osannolikt att säkerheten inom luftfarten går förlorad p.g.a. social dumpning.
EnglishMr President, I would like to know if there is anything you can do to find out why Air France has cancelled its regular and special flights to Strasbourg.
Herr ordförande! Jag skulle vilja veta om ni kan göra någonting för att få reda på anledningen till att bolaget Air France ställt in sitt reguljära flyg och sitt specialflyg till Strasbourg.
EnglishAlthough every air passenger can take out private insurance, it is nevertheless only reasonable that a certain basic level of compensation should be guaranteed to all in the event of an accident.
Även om varje flygpassagerare kan teckna en privat försäkring, vore det ändå skäligt att envar garanterades en viss grundersättning i fall av en olycka.
EnglishMadam President, I understand that part of the difficulty arises because Air France contract out the London-toStrasbourg flight to another airline, which has now withdrawn from the contract.
Fru ordförande! Jag förstår att en del av problemet uppstår eftersom Air France upplåter London-Strasbourg flygningen till ett annat flygbolag, som nu har dragit sig ur kontraktet.