"air link" - Svensk översättning

EN

"air link" på svenska

volume_up
air link {substantiv}
EN

air link {substantiv}

volume_up
1. luftfart
We do not think that the opening of this air link is a reason for voting against this aviation agreement.
Vi tycker inte att öppnandet av denna flygförbindelse är ett skäl till att rösta nej till detta luftfartsavtal.
These are two different issues, and negotiations with Azerbaijan concerning the above-mentioned air link must be conducted in another context.
Det är två olika frågor och förhandlingar med Azerbajdzjan om ovan nämnda flygförbindelse måste tas i ett annat sammanhang.

Användningsexempel för "air link" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGiven the high toxicity of benzene, there is a direct link between air quality and public health.
Med tanke på den höga toxiciteten hos bensen, är det fråga om ett direkt samband mellan luftkvalitet och folkhälsa.
EnglishWe do not think that the opening of this air link is a reason for voting against this aviation agreement.
Vi tycker inte att öppnandet av denna flygförbindelse är ett skäl till att rösta nej till detta luftfartsavtal.
EnglishThese are two different issues, and negotiations with Azerbaijan concerning the above-mentioned air link must be conducted in another context.
Det är två olika frågor och förhandlingar med Azerbajdzjan om ovan nämnda flygförbindelse måste tas i ett annat sammanhang.
EnglishFor example, the route from Glasgow-Prestwick to Charleroi is the only air link from the west of Scotland, a very populous area, to the capital of Europe area.
Till exempel är rutten från Glasgow–Prestwick till Charleroi den enda flygförbindelsen från västra Skottland, ett mycket tätbefolkat område, till Brysselområdet.
EnglishFor example, the route from Glasgow-Prestwick to Charleroi is the only air link from the west of Scotland, a very populous area, to the capital of Europe area.
Till exempel är rutten från Glasgow – Prestwick till Charleroi den enda flygförbindelsen från västra Skottland, ett mycket tätbefolkat område, till Brysselområdet.

Liknande översättningar för "air link" på svenska

link substantiv
air substantiv
to link verb
air duct substantiv
Swedish
air carrier substantiv