"air forces" - Svensk översättning

EN

"air forces" på svenska

volume_up
air force {substantiv}
EN

air forces {pluralis}

volume_up
air forces

Användningsexempel för "air forces" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAn operational plan is needed; sea and air forces must be used in order to allow effective action.
Det krävs en operativ plan. Styrkor till havs och i luften måste användas för att möjliggöra ett effektivt agerande.
EnglishCould it not at least intervene here, with our backing, to form a unit from all Member States, with sea and air forces?
Skulle inte denna organisation åtminstone kunna ingripa här och med vårt stöd bilda en enhet från alla medlemsstater, med styrkor till havs och i luften?
EnglishThese things can be picked up only by heavy lifting equipment and only one set of people has that: namely, the military - air forces, navies and armies.
Det kan bara röjas upp med hjälp av tung lyftutrustning och endast ett slags människor har tillgång till det, nämligen militären - flygvapnet, marinen och armén.
EnglishWhen the air forces, the navies and the armies came to help, the left wing of this Parliament and the left wing around the world screamed for them to get out of Haiti.
När flygvapnen, marinerna och arméerna kom för att hjälpa till skrek man på parlamentets vänsterkant och vänsterflygeln i hela världen åt dem att lämna Haiti.
EnglishIt was reported that, overall, 454 illegal migrants were caught and 15 swimmers intercepted as a result of the coordinated efforts of the air, land and sea forces.
Det har rapporterats att totalt 454 illegala invandrare stoppades och att 15 simmande upptäcktes som ett resultat av de samordnade insatserna från sjö-, luft- och markenheter.
EnglishThe Commission intervenes most appropriately from the relief phase onwards as search-and-rescue at such a distance is most effectively done by the South African and Mozambican air forces.
Kommissionen ingriper lämpligast först i biståndsfasen under och framöver, eftersom sök-och-räddningsfasen på ett sådant avstånd bäst sköts av sydafrikanska och mocambikiska flygstyrkor.

Synonymer (engelska) till "air force":

air force
English

Liknande översättningar för "air forces" på svenska

air substantiv
air duct substantiv
to join forces verb
air carrier substantiv
air cleaner substantiv
Swedish
air force substantiv
air raid substantiv
Swedish
air gap substantiv
Swedish
balance of forces substantiv
air crew substantiv
air date substantiv
air economizer substantiv
air varie substantiv
Swedish