"air force" - Svensk översättning

EN

"air force" på svenska

volume_up
air force {substantiv}
EN

air force {substantiv}

volume_up
air force (även: airforce)
They have got an air force that is as big as the Luftwaffe.
Landets flygvapen är lika stort som det tyska flygvapnet Luftwaffe.
First, let us break Gaddafi's air force and leave the 'Brother Leader', as he likes to call himself, paralysed.
Låt oss först och främst krossa Khadaffis flygvapen och paralysera ”broderledaren”, som han tycker om att kalla sig.
There was no realisation that, in due consideration of the climate characteristics, there ought to have been a genuine air force of water bombers.
Det var ingen som insåg att man med vederbörlig hänsyn till klimattypen borde ha haft ett helt flygvapen av vattenbombare.

Användningsexempel för "air force" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Som försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
EnglishFour student teachers have developed math lessons for the Air Force Museum.
Fyra lärarstudenter har utvecklat mattelektioner för Flygvapenmuseet.
EnglishSince the evening of 24 March, the allied air force has been attacking targets in Yugoslavia.
Sedan kvällen den 24 mars har de allierade flygstridskrafterna attackerat olika mål i Jugoslavien.
EnglishThey have got an air force that is as big as the Luftwaffe.
Landets flygvapen är lika stort som det tyska flygvapnet Luftwaffe.
EnglishWe see, for example, the Belgian Air force in the vicinity.
Vi ser exempelvis att det belgiska flygvapnet är i grannskapet.
EnglishA reversal of the US Air Force's decision would be unacceptable.
Att upphäva US Air Forces beslut vore oacceptabelt.
EnglishMy own constituency of East Anglia has lost Tornado aircrew from Royal Air Force Marham in Norfolk.
Min egen valkrets East Anglia har förlorat flygplansbesättning från en Tornado ur Royal Air Force Marham i Norfolk.
EnglishThe US Government Accountability Office reviewed the Air Force's evaluation process, not the capabilities of the aircraft.
USA:s revisionsverk har granskat flygvapnets utvärderingsprocess, inte flygplanens duglighet.
EnglishThe Air Force and Department of Defense have indicated that the KC-45 best meets the USAF's requirements.
US Air Force och USA:s försvarsdepartment har tillkännagett att KC-45 är det plan som bäst uppfyller flygvapnets krav.
EnglishFirst, let us break Gaddafi's air force and leave the 'Brother Leader', as he likes to call himself, paralysed.
Låt oss först och främst krossa Khadaffis flygvapen och paralysera ”broderledaren”, som han tycker om att kalla sig.
EnglishWhen the revised Regulation comes into force, European air passengers will be given significantly better protection.
När den reviderade förordningen träder i kraft kommer de europeiska flygpassagerarna att få ett betydligt bättre skydd.
EnglishStricter rules coupled with enforcement must be introduced, and stricter rules for all air force units, anywhere in Europe.
Det måste komma till strängare regler med kontroll och strängare regler för alla flygvapenenheter i hela Europa.
English. ~~~ Now she's an airman in the air force constantly traveling.
"Min syster och jag brukade sjunga tillsammans i körer jämt, men nu är hon flygare i luftvapnet och reser ständigt.
EnglishI flew on Air Force Two for eight years.
EnglishBut the left wing would oppose any Member State army or air force or navy coming and helping to do that.
Men vänsterfalangen skulle sätta sig emot att en medlemsstat skickade en armé eller flygstyrka eller flotta för att komma och hjälpa till med det.
EnglishRussia supplies Armenia with many essential goods, and maintains army and air force bases in the country, including on the border with Turkey.
Ryssland levererar en mängd livsviktiga varor till Jerevan och sköter armé- och flygbaser i Armenien på gränsen till Turkiet.
EnglishThere was no realisation that, in due consideration of the climate characteristics, there ought to have been a genuine air force of water bombers.
Det var ingen som insåg att man med vederbörlig hänsyn till klimattypen borde ha haft ett helt flygvapen av vattenbombare.
Englishthe air force's 1.5 billion dollar bombsight was used to drop its three billion dollar bomb, which didn't need a bombsight at all.
Flygvapnets 1,:,5 miljarder dollars bombsikte användes för att släppa sin tre miljarder dollar bomb, som inte alls behövde något bombsikte.
EnglishThe US Air Force cannot be permitted to award a contract to, among others, a European consortium, at the same time as a WTO case is being decided.
Man vill inte att US Air Force ska ge kontraktet till ett europeiskt konsortium, samtidigt som ett WTO-ärende håller på att avgöras.
EnglishThe Accountability Office has requested the Air Force to respond regarding the steps it will take within 60 days of the 18 June announcement.
USA:s revisionsverk har infordrat svar från US Air Force inom 60 dagar från meddelandet av den 18 juni, om vilka åtgärder man tänker vidta.

Synonymer (engelska) till "air force":

air force
English

Liknande översättningar för "air force" på svenska

air substantiv
force substantiv
to force verb