"air carrier" - Svensk översättning

EN

"air carrier" på svenska

EN

air carrier {substantiv}

volume_up
air carrier (även: airline)
And that information must also be provided to passengers in the event of a change of air carrier.
Det handlar emellertid inte bara om att belägga flygbolag med flygförbud.
air carrier

Användningsexempel för "air carrier" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth of these proposals are vital for fostering competition in the EU air carrier industry.
Båda dessa förslag är mycket viktiga för att främja konkurrensen inom EU:s luftfartsindustri.
EnglishAnd that information must also be provided to passengers in the event of a change of air carrier.
Denna information måste också lämnas till passagerare vid ändring av lufttrafikföretag.
EnglishAnd that information must also be provided to passengers in the event of a change of air carrier.
Det handlar emellertid inte bara om att belägga flygbolag med flygförbud.
EnglishAir carrier liability in the event of accidents
Lufttrafikföretagens skadeståndsansvar vid olyckor
EnglishAir carrier liability in the event of accidents
Lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor
EnglishLikewise, I think we must draw up detailed terms and conditions for an air carrier’s name to be removed from the list.
På samma sätt anser jag att vi måste utarbeta detaljerade villkor för att ett lufttrafikföretags namn ska kunna tas bort från förteckningen.
EnglishAmendment No 13 is acceptable since it underlines the fact that even the handling agent would be considered as the air carrier for these purposes.
Ändringsförslag nr 13 är acceptabelt eftersom det understryker det faktum att även resebyrån kan betraktas som transportör i detta avseende.
EnglishUntil now, air carrier passengers insurance protection has depended on the 1929 Warsaw Convention and the Additional Protocols to it, dating back to 1961.
Fram till idag lydde försäkringsskyddet för flygplanspassagerare under Warszawakonventionen från 1929 och under ändringsprotokollen från 1961.
EnglishUltimately, we now have the agreement to pass on the costs for the use of infrastructure, for noise and for air pollution to the carrier.
Nu har vi äntligen en överenskommelse som innebär att vi kan vältra över kostnaderna för användningen av infrastrukturen, buller och luftföroreningar på transportföretaget.
EnglishFirstly, I would like to know how the right to defence is exercised when it is not just one air carrier that is banned, but all the air carriers of a state.
Jag vill först veta hur rätten till försvar utövas när inte bara ett lufttrafikföretag utan alla lufttrafikföretag i en stat är belagda med verksamhetsförbud.
EnglishThe other strand of this report lays down the obligation to inform passengers about the identity of the actual air carrier and creates rights for them in certain specific cases.
Betänkandets andra aspekt är skyldigheten att informera passagerarna om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen, vilket bidrar till att ge dem rättigheter i vissa särskilda fall.
EnglishI would ask the Commission to take action and in particular to draft a directive that would persuade the giant companies to indicate in their brochures the air carrier which will be used.
Min vädjan till kommissionen handlar om att verka för och framför allt sätta igång arbetet med ett direktiv som tvingar resebolagen att publicera de aktuella flygbolagen i sina kataloger.
EnglishIn cases where the air carrier's licence has been revoked, and therefore the air carrier does not appear on the blacklist, how can we be sure that passengers are aware of this situation?
När ett lufttrafikföretags tillstånd har dragits in och lufttrafikföretaget därför inte tas upp på den svarta listan, hur kan vi då se till att passagerarna får tillgång till informationen?

Liknande översättningar för "air carrier" på svenska

air substantiv
carrier substantiv