"ailments" - Svensk översättning

EN

"ailments" på svenska

volume_up
ailment {substantiv}
EN

ailments {pluralis}

volume_up
ailments
Many of the diseases and ailments from which people are currently suffering can be cured by various therapies that can be derived from this sector.
Många av de sjukdomar och krämpor som människor lider av i dag kan botas med hjälp av olika behandlingar inom detta område.
That is our duty: to give the people of Europe common choice, common opportunities and common relief from many of the diseases and ailments from which they currently suffer.
Det är vår skyldighet att ge människorna i EU samma valmöjligheter, samma chanser och samma lindring från många av de sjukdomar och krämpor som de lider av i nuläget.

Användningsexempel för "ailments" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishVery large numbers of animals die of natural causes or common ailments.
Ett mycket stort antal djur dör av naturliga orsaker eller vanliga sjukdomar.
EnglishAilments which, with proper attention and care, a person can live with.
Brister som en människa, med god omsorg och vård, kan leva med.
EnglishThey are free from all of these modern ailments.
Dom är befriade från alla dessa moderna åkommor.
EnglishAfter all, age generally comes with ailments.
Ålderdom hänger ju ofta samman med brister.
EnglishMen do not have problems linked to reproductive health, and have fewer ailments caused by nutrition and lifestyle.
Mannen har inte problem som är förknippade med den reproduktiva hälsan och företer relativt få besvär förknippade med kosten och livsstilen.
EnglishMany of the diseases and ailments from which people are currently suffering can be cured by various therapies that can be derived from this sector.
Många av de sjukdomar och krämpor som människor lider av i dag kan botas med hjälp av olika behandlingar inom detta område.
EnglishHygiene skills and knowledge about how to manage minor ailments without medical help are no longer passed from one generation to the next, as was traditionally the case.
Kunskap om hygien och om hur man sköter mindre åkommor utan läkares hjälp förs inte längre vidare mellan generationerna som den gjorde förr.
EnglishThat is our duty: to give the people of Europe common choice, common opportunities and common relief from many of the diseases and ailments from which they currently suffer.
Det är vår skyldighet att ge människorna i EU samma valmöjligheter, samma chanser och samma lindring från många av de sjukdomar och krämpor som de lider av i nuläget.
EnglishWith all due respect to Mozart, a different Austrian and European whose birth we commemorate this year would probably be more useful to us in providing therapy for Europe’ s ailments.
Med all respekt för Mozart skulle en annan österrikare och europé vars födelse vi uppmärksammar i år förmodligen vara mer användbar för att råda bot på EU: s problem.
EnglishAfghan doctors have cited deaths from internal ailments such as haemorrhaging, pulmonary constriction and vomiting, which are all effects of radiation contamination.
Afghanska läkare har rapporterat om dödsfall till följd av invärtes sjukdomar såsom blödningar, förträngningar i lungorna och kräkningar, vilka samtliga är ett resultat av radioaktiv kontamination.

Synonymer (engelska) till "ailment":

ailment